Letnie warsztaty „Polska w duszy gra” (29 lipca-16 sierpnia 2014)

Po raz drugi Szkoła Języka i Kultury Polskiej organizuje w Cieszynie letnie warsztaty w ramach programu CEEPUS. Wezmą w nich udział studenci, doktoranci i wykładowcy ze Słowacji, Słowenii, Węgier, Macedonii, Bułgarii i Chorwacji. Tegoroczne letnie warsztaty odbędą się w dniach 29 lipca – 16 sierpnia i koncentrować się będą na wpływie różnych dziedzin na złożoność polskiej kultury. Szczególnej uwadze poddane zostaną aspekty historyczne, literackie, kinematograficzne oraz muzyczne. Uczestnicy wezmą udział w cyklu zajęć lektoratowych poświęconych między innymi słownictwu specjalistycznemu z zakresu wyżej wymienionych dziedzin oraz praktycznej analizy i interpretacji ich przejawów we współczesnej kulturze. Tematyka zajęć popołudniowych obejmować będzie zagadnienia dotyczące recepcji i rozwoju polskiej literatury, toposów i motywów wspólnych dla krajów słowiańskich oraz dla nich odmiennych, wpływów polskiej literatury na twórczość pisarzy i poetów z krajów ojczystych uczestników warsztatów oraz postrzegania polskiej literatury przez pryzmat twórczości rodzimej. Poruszone zostaną także elementy dotyczące tłumaczeń i przekładów, a także adaptacji i ekranizacji dzieł literackich. Jednym z aspektów, które zostaną zbadane, będzie polska muzyka filmowa – ze szczególnym uwzględnieniem postaci Wojciecha Kilara, światowej sławy kompozytora związanego ze Śląskiem, który w 2012 r. został uhonorowany przez Uniwersytet Śląski tytułem doktora honoris causa. Uczestnicy warsztatów poznają jego twórczość – od tej najwcześniejszej (współpraca m.in. z Kieślowskim, Konwickim, Kutzem czy Hasem) aż do ostatnich jego dzieł. Spotkania poświęcone muzyce poprowadzą wykładowcy Wydziału Artystycznego Uniwersytetu Śląskiego. Ponadto, wszyscy studenci udadzą się na wyjazd naukowy śladami Wojciecha Kilara – zwiedzą m.in. zabytkowe dzielnice górnicze Nikiszowiec i Giszowiec z ich charakterystyczną zabudową, gdzie kręcona była trylogia śląskiego reżysera Kazimierza Kutza, do której Kilar napisał muzykę.

Accessibility