Letnie warsztaty w ramach programu CEEPUS

W dniach 31 lipca – 16 sierpnia 2019 Szkoła Języka i Kultury Polskiej UŚ organizować będzie letnie warsztaty w ramach programu CEEPUS pt. „Choć każdy nosi w sobie swą opowieść, w Polsce otwieramy rozdziały jej historii”. W kursie uczestniczyć będzie 12 osób z kilku europejskich krajów: Macedonii, Węgier, Bułgarii, Słowenii, Rumunii, Bułgarii i Czech. Program warsztatów nastawiony jest na nabycie oraz udoskonalenie wszystkich kompetencji biegłości językowej, a także rozbudzenie zainteresowania bogactwem polskiej kultury, literatury, historii i poszerzanie wiedzy o Polsce współczesnej. Używanie języka polskiego zostanie sfunkcjonalizowane, stanie się kluczem do pełnego uczestnictwa w kulturze. Pobyt w Polsce zapewni im nieustanny kontakt z żywym językiem, którego będą musieli używać w codziennych sprawach. W programie znajdą się zajęcia z języka polskiego z uwzględnieniem języka specjalistycznego, historii języka i gramatyki historycznej oraz gramatyki współczesnego języka polskiego z elementami gramatyki porównawczej – z silnym uwydatnieniem tych procesów, które są wspólne lub różnicujące w obrębie rodziny języków słowiańskich.

Accessibility