Letnie warsztaty w ramach programu CEEPUS

W dniach 31 lipca – 16 sierpnia 2017 w Cieszynie odbędą się organizowane przez Szkołę Języka i Kultury Polskiej UŚ letnie warsztaty w ramach programu CEEPUS pt. Ogólnosłowiańskie podchody „Gra-My z językiem polskim!”. Program nastawiony jest na nabycie oraz udoskonalenie wszystkich kompetencji biegłości językowej, a także rozbudzenie zainteresowania bogactwem polskiej kultury, literatury, historii i wiedzy o Polsce współczesnej. Uczestnicy kursu wezmą udział w intensywnym specjalistycznym kursie językowym prowadzonym na różnych poziomach zaawansowania przy użyciu technik aktywizujących i form pracy prowadzących do rozumienia tekstów języka polskiego (w mowie i piśmie) w zróżnicowanych, naturalnych kontekstach. Poszczególne działania pozwolą uczestnikom pogłębić wiedzę o Polsce, jej kulturze i historii i rozwinąć ich umiejętności posługiwania się polszczyzną – w ten sposób używanie języka polskiego zostanie dodatkowo sfunkcjonalizowane, stanie się kluczem do pełnego uczestnictwa w kulturze. Pobyt w Polsce zapewni im nieustanny kontakt z żywym językiem.

Accessibility