Metodyczne warsztaty polonistyczne w Poczdamie (13-17 lutego 2006)

Jedną z form działalności Szkoły Języka i Kultury Polskiej jest kształcenie oraz podnoszenie kwalifikacji osób, które chcą uczyć lub już uczą polszczyzny obcokrajowców. Od kilku lat tego typu oferty edukacji kierowane są do osób mieszkających i pracujących w Polsce, a także za granicą (edycje studiów podyplomowych na Węgrzech i w Niemczech). Szkoła organizuje również krótsze formy w postaci kilku- lub kilkunastodniowych warsztatów majce na celu dokształcanie, pokazywanie metod i technik, praktycznych wskazówek ważnych przy nauczaniu języka polskiego jako obcego.

Tego typu działalność wyrosła z chęci zaspokojenia potrzeb nauczycieli, ich dążenia do ciągłego doskonalenia się i rozwijania swojego warsztatu pracy. Praktyka dydaktyczna, kontakty ze środowiskiem lektorów w wielu krajach pokazały, iż zapotrzebowanie na tego typu kursy jest ogromne. Szczególnie duże zainteresowanie takimi kursami oraz potrzeba ich organizowania widoczna jest na terenie Niemiec. Dlatego Szkoła Języka i Kultury Polskiej we współpracy z Uniwersytetem w Poczdamie postanowiła zorganizować w dniach od 13 do 17 lutego 2006 roku warsztaty polonistyczne w Poczdamie dla osób zainteresowanych uczeniem się i nauczaniem języka polskiego. Zajęcia odbywały się w przepięknym budynku uniwersyteckim.

Kurs miał charakter seminaryjny, program w ciągu każdego dnia warsztatów podzielono na dwie części. Do południa odbywały się zajęcia poruszające ważne zagadnienia językowe, kulturowe i literackie rozwijające świadomość językową i kulturową, np. o współczesnych tendencjach słowotwórczych, grach ze słowem i obrazem w reklamie, o trudnościach w uczeniu poprawnej wymowy polskiej studentów niemieckich (dr Jolanta Tambor), o stereotypach i autostereotypach, polskiej obrzędowości i zwyczajach (dr Aleksandra Achtelik), stylistyce, oficjalności w polskich tekstach pisanych (dr Barbara Morcinek-Cudak), frazeologii współczesnej (mgr Małgorzata Smereczniak).

Z kolei zajęcia popołudniowe nastawione były na praktyczne pokazywanie metod i kształcenie umiejętności potrzebnych przy nauczaniu języka polskiego. Były one poświęcone wykorzystaniu multimediów i kształceniu nauczania przez działanie. Układano więc scenariusz bajki oraz omawiano różnorodne gry i zabawy, które mają ma celu aktywizację studentów, urozmaicenie i usprawnienie procesu dydaktycznego. Dużym zainteresowaniem cieszyły wśród słuchaczy np. podchody bardzo ciekawie i plastycznie przedstawione przez mgr Marię Wacławek. Nauczyciele z zadowoleniem przyjęli możliwość naocznego zapoznania się z najnowszymi podręcznikami do nauczania języka polskiego wydawanymi w Polsce, do których mają niewielki dostęp, jak i ćwiczenia poświęcone układaniu i rozwiązywaniu zadań z egzaminów certyfikatowych z języka polskiego.

Warsztaty cieszyły się dużą popularnością. Uczestniczyli w nich nauczyciele i studenci z wielu nieraz odległych miast niemieckich, a więc nie tylko z Berlina i Poczdamu, ale również z Jeny czy Freiburga. Rozstaliśmy się z nadzieją, że podobne warsztaty będą mogły zostać zorganizowane i w innych regionach Niemiec. Wszyscy wyrażali wdzięczność Fundacji Współpracy Polsko-Niemieckiej, która je sfinansowała jako jedną z imprez organizowanych przez Szkołę na terenie Niemiec w ramach roku polsko-niemieckiego.

Accessibility