Mgr Liubou Padporynava z gościnnymi wykładami w ramach programu Erasmus+

W dniach 6-10 listopada 2017 roku mgr Liubou Padporynava z Białoruskiego Uniwersytetu Państwowego poprowadzi cykl zajęć seminaryjnych i konwersatoriów z zakresu pisarzy białoruskich znanych w Polsce, recepcji twórczości Adama Mickiewicza oraz stereotypowego postrzegania Białorusinów w świecie. Zajęcia skierowane są do studentów Wydziału Filologicznego UŚ.

Spotkania mają charakter otwarty, odbywać się będą na Wydziale Filologicznym UŚ w Katowicach.

Przyjazd odbywa się w ramach programu Erasmus+ KA107.

Accessibility