Międzynarodowa konferencja Literatura polska w świecie. Lektury znawców (21-22 maja 2007)

Międzyinstytutowa Pracownia Badań nad Językiem Polskim i Literaturą Polską na Świecie
Szkoła Języka i Kultury Polskiej

21 maja 2007
9.00 – 9.30 Otwarcie konferencji. Sala Rady Wydziału.
9.30 Obrady plenarne. Lektury. Sala Rady Wydziału.

Małgorzata Anna Packalén (Uniwersytet w Uppsali, Szwecja): Dokąd zmierzamy? Odczytywanie dwóch rzeczywistości przez pryzmat badań genderowych. Tokimasa Sekiguchi (University of Foreign Studies, Tokio, Japonia): Przyjaźnie o Wisławie Szymborskiej radykalnej.

11.00 Obrady plenarne. Lektury. Sala Rady Wydziału.

Pavol Winczer (Uniwersytet Wiedeński, Austria): Czynniki okazjonalne w tworzeniu się kanonu literatury polskiej 1945-1989.
Bożena Shallcross (University of Chicago, USA): Trwałość i recycling. Próba lektury „Profesora Spannera” Nałkowskiej.
Justyna Beinek (Indiana University, Bloomington, USA): Wpis – zapis – spis: polski sztambuch romantyczny a współczesne teorie pamięci i kolekcji.

14.00 Obrady w sekcjach
Sekcja I. Lektury. Sala Rady Wydziału.

Wiktoria Tichomirowa (Uniwersytet im. M. Łomonosowa, Moskwa, Rosja): Jak nas widziano „przez zakratowane okienka”? Wizerunek Rosji i Rosjanina w polskiej prozie łagrowej
László Kálmán Nagy (Uniwersytet im. L. Kossutha, Debreczyn, Węgry): Polska literatura łagrowa jako literatura tendencyjna
Ałła Kożynowa (Białoruski Uniwersytet Państwowy, Mińsk, Białoruś): Stanisław Lem. Sąsiedzi z kosmosu i sąsiedzi zza Buga.
Wacław Osadnik (University of Alberta, Edmonton, Kanada): Możliwe światy w „Solaris” Stanisława Lema.

Sekcja II. Recepcja. Sala 422.

Michał Mikoś (University of Wisconsin-Milwaukee, USA): Zarys historii polonistyki w Ameryce Północnej.
Jolanta Sychowska-Kavedžija (Uniwersytet w Zagrzebiu, Chorwacja): Założyciel chorwackiej polonistyki – Zdravko Malić jako interpretator i tłumacz literatury polskiej.
Milica Mirkulovska (Uniwersytet Cyryla i Metodego, Skopje, Macedonia): Polonistyczne laboratorium przekładowe na Wydziale Filologicznym im. Blaże Koneskiego w Skopje.
Gular Abdullabekowa (Uniwersytet w Baku, Azerbejdżan): Azersko-polskie stosunki literackie – historia i współczesność.

16.00 Obrady w sekcjach
Sekcja I. Lektury. Sala Rady Wydziału.

Wiera Ockcheli (Uniwersytet w Kutaisi, Gruzja): Tajemnicze powieści W. Reymonta i J. Turgieniewa. Z problematyki analizy porównawczej.
Ludmyła Petruchina (Uniwersytet im. I. Franki, Lwów, Ukraina): „Ogrody” L. Staffa w wymiarze fenomenologicznym.
Ewa Stanczyk (Uniwersytet w Manchesterze, Wielka Brytania): Ruski świat Jerzego Harasymowicza. Próba analizy postkolonialnej.

Sekcja II. Recepcja. Sala 422.

Martyna Markowska (Uniwersytet w Turku, Finlandia): Z Lubiewa do Helsinek. Literatura polska w Finlandii.
Krzysztof Krasuski (Uniwersytet Śląski, Katowice): Żywotne tradycje poezji polskiej w lekturze badaczy słowackich.
Anna Majkiewicz (Uniwersytet Śląski, Katowice): Godzina zero przecinek siedem – recepcja literackiego pokolenia lat 70. i 80. w Niemczech.

22 maja 2007
9.00 Obrady w sekcjach
Sekcja I. Recepcja. Sala 422.

Judit Reiman (Uniwersytet im. P. Pázmánya, Piliscsaba, Węgry): Węgierskie paradygmaty pierwotnej recepcji Mickiewicza.
Krystyna Barkowska (Uniwersytet w Daugavpils, Łotwa): Przybyszewski na Łotwie.
Stefan Chrappa (Uniwersytet im. J. A. Komenskiego, Bratysława, Słowacja): Tadeusz Różewicz na Słowacji.
Maciej Chowianiok (Uniwersytet Śląski, Katowice): Znawcy o nieznanym – o recepcji prozy Michała Choromańskiego.

Sekcja II: Tłumaczenia. Sala 304.

Beata Nowacka (Uniwersytet Śląski, Katowice): Ree-SHA-rd Kah-poosh-CHIN-skee. O rozlicznych tarapatach tłumaczy książek Ryszarda Kapuścińskiego.
Andrea de Carlo (Universita del Salento, Lecce, Włochy): Koszmar tłumacza: twórczość Bolesława Leśmiana w kręgu włoskich zagadnień translacyjnych
Artur Płaczkiewicz (University of Toronto, Kanada): O Białoszewskim jeszcze inaczej. Rzeczywistość bez metafizyki.

11.00 Obrady w sekcjach
Sekcja I. Recepcja. Sala 422.

Milena Kusztelska (Uniwersytet Lille 3, Francja): Recepcja dramatów Witolda Gombrowicza przez krytykę francuską i badaczy literatury. Gombrowicz znawstwem podszyty.
Olesia Saczok (Uniwersytet im. I. Franki, Lwów, Ukraina): Ukraińscy Miłosz i Szymborska: retrospektywa i perspektywa recepcji twórczości.
Andrzej Kaziukiewicz (Uniwersytet w Daugavpils, Łotwa): Poezja polska w antologii poezji łatgalskiej Kukle.

Sekcja II. Tłumaczenia. Sala 304.

Anna Gąsienica Byrcyn (University of Illinois, Chicago, USA): Tłumacząc Poświatowską.
Grażyna Szewczyk (Uniwersytet Śląski, Katowice): O radościach tłumaczenia. Polska poezja kobiet w przekładach K. Dedeciusa, H. Bereski i J. Retza.

14.00 Obrady plenarne. Sala 304.
Kalina Bahneva (ATH Bielsko-Biała, Uniwersytet św. Klimenta Ohridskiego, Sofia, Bułgaria): Sen o epopei. Na przykładzie bułgarskiego tłumaczenia Alpuhary i Epilogu „Pana Tadeusza”.
Marie Sobotková (Uniwersytet im. F. Palackiego, Ołomuniec, Czechy): Z historii i współczesności tłumaczeń literatury polskiej na język czeski.
Marta Pančikova (Uniwersytet im. J.A. Komenskiego, Bratysława, Słowacja): Problematyka językowa przekładów współczesnej prozy polskiej.

Accessibility