Nabór na stanowiska lektorskie na zagraniczne uczelnie wyższe

Narodowa Agencja Wymiany Akademickiej ogłosiła Program Kierowanie lektorów języka polskiego do zagranicznych ośrodków akademickich w roku akademickim 2018/2019. Zachęcamy do zapoznania się z informacją w sprawie naboru wniosków.

Celem Programu jest nauczanie i promocja języka polskiego i kultury polskiej za granicą poprzez kierowanie wykwalifikowanych lektorów języka polskiego jako obcego do zagranicznych uczelni.

Program adresowany jest do lektorów, którzy spełniają określone w Regulaminie wymagania: posiadają tytuł zawodowy magistra filologii polskiej lub neofilologii, mają ukończone studia podyplomowe lub specjalizację w zakresie nauczania języka polskiego jako obcego, posiadają co najmniej dwuletnie doświadczenie w nauczaniu języka polskiego jako obcego, znają przynajmniej jeden język obcy na poziomie umożliwiającym swobodną komunikację w kraju skierowania.

W ramach Programu lektorzy – stypendyści NAWA – będą przygotowywali i prowadzili kursy języka polskiego jako obcego oraz zajęcia związane z upowszechnianiem wiedzy o Polsce.

Zainteresowani udziałem w Programie mogą składać wnioski od 1 lutego do 31 marca 2018 roku. Szczegółowe informacje na temat Programu znajdują się na stronie nawa.gov.pl.

Accessibility