Nauczanie polskiego w Shenyang w Chinach – sukces! (styczeń 2014)

Wielu chętnych do nauki języka polskiego w Chinach!

W październiku minionego rok otwarto na Uniwersytecie Północnowschodnim (Northeastern University) w Shenyang (stolica prowincji Liaoning) lektorat języka polskiego (to jeden z trzech tylko lektoratów akademickich w Chinach). Zajęcia prowadzone przez pracownika naukowego Uniwersytetu Śląskiego mgr. Adama Antoniewicza cieszą się dużą popularnością. W semestrze letnim chęć uczenia się języka polskiego i poznawania polskiej kultury, już w pierwszym dniu zapisów, wyraziło 120 chińskich studentów. 24 stycznia 2014 na w Sali Rady Wydziału odbył się brifing prasowy z przebywającym na urlopie lektorem, który chętnie dzielił się swoimi spostrzeżeniami z kilkumiesięcznego pobytu i pracy w Chinach.

Nauka języka i kultury polskiej w Shenyang jest efektem podpisania porozumienia o współpracy pomiędzy Województwem Śląskim i Prowincją Liaoning oraz umowy zawartej przez Uniwersytet Śląski i Uniwersytet Północnowschodni. W marcu do Shenyang (na prestiżowe stypendium strony chińskiej) wyjedzie 3 polskich studentów anglistyki UŚ, którzy wybrali język chiński jako swoją specjalizację, a do Katowic przyjedzie 5 studentów Uniwersytetu Północnowschodniego, by u nas studiować anglistykę, informatykę i biologię oraz â€“ oczywiście – uczyć się nadal polskiego i poznawać Polskę na zajęciach prowadzonych przez Szkołę Języka i Kultury Polskiej oraz Katedrę Międzynarodowych Studiów Polskich.

W brifingu prasowym wzięli udział: mgr Adam Antoniewicz, lektor języka polskiego w Shenyang, śląscy studenci rozpoczynający wkrótce naukę w Chinach oraz osoby zaangażowane w realizację projektu, prof. Jolanta Tambor, pełnomocnik Rektora ds. studentów zagranicznych, prof. Romuald Cudak, kierownik Katedry Międzynarodowych Studiów Polskich, prof. Rafał Molencki, dziekan Wydziału Filologicznego, anglista, opiekun chińskiej specjalności oraz Tomasz Stemplewski, dyrektor Wydziału Promocji Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego.

Zobacz także:
http://niezalezna.pl/51056-chinczycy-chca-sie-uczyc-polskiego
http://www.dziennikzachodni.pl/artykul/3307064,chinscy-studenci-chca-sie-uczyc-jezyka-polskiego,id,t.html?cookie=1
http://kresowiacy.com/2014/01/w-chinach-chca-sie-uczyc-polskiego/
http://wiadomosci.onet.pl/slask/chinscy-studenci-chca-sie-uczyc-jezyka-polskiego/pm7d6
http://www.tvs.pl/48098,slask_eksportuje_do_chin_polonistow.html

Accessibility