Niezwykłe doświadczenia słuchaczy Podyplomowych Studiów Kwalifikacyjnych Nauczania Kultury Polskiej i Języka Polskiego jako Obcego

11 stycznia 2019 odbyła się uroczystość wręczenia słuchaczom Podyplomowych Studiów Kwalifikacyjnych Nauczania Kultury Polskiej i Języka Polskiego jako Obcego dyplomów uczestnictwa w organizacji wydarzeń promujących kulturę polską podczas COY14 (Conference of Youth). Konferencja – jako impreza towarzysząca światowemu szczytowi klimatycznemu (24. Konferencji Stron Ramowej Konwencji Narodów Zjednoczonych w sprawie Zmian Klimatu COP24) – odbywała się w Katowicach w dniach 29.11-1.12.2018 r., a jej gospodarzem był Uniwersytet Śląski. Wydarzenia kulturalne obejmowały organizację spotkania andrzejkowego oraz prezentację wybranych aspektów kultury polskiej, polskich zwyczajów i tradycji i oferty Uniwersytetu Śląskiego dla kilkuset uczestników konferencji przybyłych do Katowic z całego świata. Każda z osób współtworzących wydarzenia była odpowiedzialna za organizację stoiska, przygotowanie materiałów oraz za obsługę odwiedzających je gości konferencji. Słuchacze Studiów Podyplomowych zyskali kolejne doświadczenie, a uczestnicy COY14 oraz studenci kursu przygotowawczego do studiów w Polsce (prowadzonego przez Szkołę Języka i Kultury Polskiej), którzy również wzięli udział w tym wydarzeniu, mieli profesjonalnych opiekunów i tutorów, dzięki którym ich pobyt w Polsce był i jest tak fascynujący.

Accessibility