Niezwykłe doświadczenia słuchaczy Podyplomowych Studiów Kwalifikacyjnych Nauczania Kultury Polskiej i Języka Polskiego jako Obcego

11 stycznia 2019 odbyła się uroczystość wręczenia słuchaczom Podyplomowych Studiów Kwalifikacyjnych Nauczania Kultury Polskiej i Języka Polskiego jako Obcego dyplomów uczestnictwa w organizacji wydarzeń promujących kulturę polską podczas COY14 (Conference of Youth). Konferencja – jako impreza towarzysząca światowemu szczytowi klimatycznemu (24. Konferencji Stron Ramowej Konwencji Narodów Zjednoczonych w sprawie Zmian Klimatu COP24) – odbywała się w Katowicach w dniach 29.11-1.12.2018 r., … Czytaj dalej Niezwykłe doświadczenia słuchaczy Podyplomowych Studiów Kwalifikacyjnych Nauczania Kultury Polskiej i Języka Polskiego jako Obcego