Nowa zagraniczna edycja Podyplomowych Studiów Kwalifikacyjnych Nauczania Kultury Polskiej i Języka Polskiego jako Obcego (październik 2014)

W Berlinie rozpocznie się nowa edycja Podyplomowych Studiów Kwalifikacyjnych Nauczania Kultury Polskiej i Języka Polskiego jako Obcego prowadzonych przez Szkołę Języka i Kultury Polskiej UŚ. Jest to kolejna już zagraniczna edycja studiów organizowanych wcześniej w Budapeszcie na Węgrzech, we Lwowie na Ukrainie, w Mińsku na Białorusi, w Kolonii i Berlinie w Niemczech oraz w Rzymie we Włoszech. Studia trwać będą trzy semestry i obejmować będą cykl zajęć seminaryjnych, wykładów i konwersatoriów oraz ćwiczeń z przedmiotów poświęconych m.in. gramatyce języka polskiego z elementami gramatyki porównawczej, realioznawstwu, recepcji literatury polskiej, historii Polski, metodyce nauczania języka polskiego jako obcego, technikom multimedialnym w nauczaniu języka polskiego jako obcego czy prawu oświatowemu. W ramach studiów słuchacze odbędą także praktykę zawodową w Szkole Języka i Kultury Polskiej, gdzie będą mogli w praktyce wykorzystać zdobyte umiejętności, uczestnicząc w zajęciach lektoratowych języka polskiego jako obcego prowadzonych przez wykładowców SJiKP na różnych poziomach zaawansowania wśród grup wielonarodowościowych.
Projekt dofinansowany jest przez Fundację Współpracy Polsko-Niemieckiej.

Accessibility