O nas

Szkoła Języka i Kultury Polskiej jest instytucją Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach powstałą w 1991 roku. Szkoła prowadzi między innymi różnego rodzaju kursy języka polskiego, seminaria z zakresu języka i kultury polskiej dla nauczycieli i lektorów uczących języka polskiego za granicą wśród Polonii i cudzoziemców, Podyplomowe Studia Kwalifikacyjne Nauczania Kultury Polskiej i Języka Polskiego jako Obcego, seminaria i konferencje poświęcone językowi i kulturze polskiej, nauczaniu języka polskiego jako drugiego oraz tłumaczeniom.

Działalność badawcza Szkoły koncentruje się wokół recepcji literatury polskiej za granicą, metodyki nauczania języka polskiego jako obcego, wymowy polskiej.

Szkoła współpracuje z zagranicznymi ośrodkami polonistycznymi, slawistycznymi, szkołami polskimi i polonijnymi poza granicami kraju, dla których prowadzi wykłady, lekcje pokazowe i warsztaty.

Szkoła Języka i Kultury Polskiej Uniwersytetu Śląskiego gościła już kilka tysięcy studentów ze wszystkich stron świata. Jej pracownikami i współpracownikami są nauczyciele akademiccy, doświadczeni lektorzy, specjaliści w zakresie glottodydaktyki polonistycznej – autorzy znanych i cenionych podręczników oraz programów komputerowych przeznaczonych do nauczania języka polskiego jako obcego – oraz zaproszone osoby spoza uczelni: reżyserzy, pisarze, politycy.

Accessibility