Odświeżone kontakty ze Lwowem (październik 2005)

W ramach zawartej w 1994 roku umowy o współpracy naukowej i kulturalnej pomiędzy Uniwersytetem Śląskim w Katowicach a Narodowym Uniwersytetem im. I. Franki we Lwowie, 10 października 2005 r. mgr Wioletta Hajduk-Gawron ze Szkoły Języka i Kultury Polskiej UŚ została zaproszona z wykładami gościnnymi na tamtejszą katedrę polonistyki.

Pomieszczenia polonistyki, mieszczące się w byłym budynku Sejmu Galicyjskiego, obecnie są remontowane, ale pomimo tych utrudnień wszystkie zajęcia odbywają się w niezakłóconym rytmie. Porządku pilnuje, od roku odpowiedzialna za funkcjonowanie katedry polonistyki, dr Ałła Krawczuk – kursantka cieszyńskiej letniej szkoły języka, literatury i kultury polskiej sprzed kilku lat, uczestniczka warsztatów polonistycznych oraz zwyciężczyni Sprawdzianu z polskiego organizowanego w Cieszenie w czasie trwania letniej szkoły, czyli Cudzoziemska Mistrzyni Języka Polskiego.

Pracownicy lwowskiej katedry polonistyki nie mogą narzekać na brak zainteresowania językiem polskim, gdyż lektoraty z tego języka odbywają się na wielu kierunkach. Języka polskiego chcą się uczyć studenci prawa, historii, nauk politycznych, dziennikarstwa czy socjologii. Przejawem żywego zainteresowania było uczestnictwo studentów z różnych wydziałów w wykładzie poświęconym współczesnej literaturze polskiej.

Celem wyjazdu polskiej lektorki było również przeprowadzenie ankiet dotyczących recepcji literatury polskiej wśród ukraińskich studentów polonistyki oraz rozeznanie rynku wydawniczego zajmującego się przekładem literatury polskiej na język ukraiński.

Pobyt mgr W. Hajduk-Gawron we Lwowie zakończył się planami kolejnych wymian pracowników i studentów. Pewnie zaowocuje podpisaniem dodatkowego programu współpracy Katedry Filologii Polskiej Uniwersytetu im I. Franki we Lwowie ze Szkołą Języka i Kultury Polskiej oraz Instytutem Nauk o Literaturze Polskiej i Instytutem Języka Polskiego Wydziału Filologicznego Uniwersytetu Śląskiego.

Accessibility