Oficjalna wizyta delegacji Uniwersytetu Śląskiego w Chinach (20-24 marca 2017)

W dniach 20-24 marca 2017 roku z oficjalną wizytą do Chin udadzą się reprezentacje uczelni wyższych w Polsce, m.in. Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, Politechniki Śląskiej, Politechniki Opolskiej, Politechniki Wrocławskiej i Politechniki Łódzkiej. Uniwersytet Śląski reprezentować będą prof. dr hab. Ryszard Koziołek, prorektor ds. studentów i kształcenia UŚ oraz dr Agnieszka Tambor z Instytutu Nauk o Literaturze Polskiej UŚ.

Wizyta jest kolejnym etapem działań prowadzących do utworzenia Klasy Konfucjusza w naszej uczelni. Ma też na celu zaprezentowanie na forum Hanbanu (instytucji Chińskiego Ministerstwa Edukacji) działalności Uniwersytetu Śląskiego ze szczególnym uwzględnieniem projektów polsko-chińskich. Uniwersytet Śląski od wielu lat regularnie współpracuje z Pekińskim Uniwersytetem Języków Obcych (Beijing Foreign Studies University) oraz Northeastern Univeristy w Shenyangu, gdzie dwa lata temu utworzone zostało Centrum Języka Polskiego – w jego otwarciu uczestniczyły władze UŚ. Rokrocznie odbywa się też wymiana kadry akademickiej i studentów, którzy wykładają i studiują na uczelniach partnerskich w ramach umów bilateralnych (w roku 2016 jako visiting profesor w Katedrze Międzynarodowych Studiów Polskich przebywał prof. Zhao Gang, dziekan Wydziału Języków Europejskich PUJO), programu Erasmus+ oraz grantów naukowych (w 2015 roku dr Li Yinan, kierownik Katedry Języka Polskiego PUJO, uzyskała tytuł doktora nauk humanistycznych w zakresie literaturoznawstwa na Wydziale Filologicznym UŚ – dysertacja została napisana pod kierunkiem dr. hab. prof. UŚ Romualda Cudaka, kierownika Katedry Międzynarodowych Studiów Polskich; obecnie na studiach III stopnia na Wydziale Filologicznym UŚ studiuje mgr Zhao Weiting – poczynione zostały starania o uzyskanie przez nią podwójnego, polsko-chińskiego dyplomu doktorskiego). Na Wydziale Prawa i Administracji UŚ uruchomiona została Szkoła Prawa Chińskiego, która cieszy się ogromną popularnością osób zainteresowanych aspektami prawnymi i gospodarczymi Chin. Nabór na studia I i II stopnia w zakresie filologii angielskiej z programem tłumaczeniowym chińskim co roku wzbudza ogromne zainteresowanie kandydatów, zaś aktywności podejmowane przez pracowników i studentów Wydziału Filologicznego znacząco wpływają na promocję nauki języka chińskiego i utrwalania dobrych wzorców współpracy polsko-chińskiej.

Uczestnicy delegacji w ramach wizyty udadzą się na Politechnikę Pekińską oraz Politechnikę w Tianjin, gdzie omówione zostaną możliwości przyszłej współpracy, wymiany kadry i studentów, a także przedstawione konkretne kroki, które należy podjąć w celu uruchomienia Klasy Konfucjusza w murach naszej uczelni.

Prof. dr hab. Ryszard Koziołek oraz dr Agnieszka Tambor wezmą także udział w spotkaniu w Hanbanie, jednostce Ministerstwa Edukacji ChRL, które odpowiedzialne jest za funkcjonowanie Instytutu Konfucjusza oraz pełni nadrzędną funkcję wobec klas konfucjańskich, które mają działać na rzecz promocji języka, literatury i kultury chińskiej na arenie międzynarodowej.

Zobacz także: http://www.fil.us.edu.pl/pracownicy-wydzialu-filologicznego-z-wizyta-w-chinach-2/

Accessibility