Ostatnie spotkanie komisji eksperckiej ds. promocji języka polskiego w świecie (3-5.07.2017)

W dniach 3-5 lipca 2017 roku na Uniwersytecie Śląskim odbyło się kolejne, ostatnie już spotkanie grupy ekspertów opracowującej ministerialną strategię ds. promocji języka polskiego i nauczania języka polskiego w świecie. 

Do grona ekspertów powołani zostali przedstawiciele polskich ośrodków akademickich posiadający wieloletnie doświadczenie glottodydaktyczne, aktywnie działający na rzecz internacjonalizacji. 

W skład grona ekspertów wchodzą:

prof. dr hab. Władysław T. Miodunka (UJ, RJP) – przewodniczący
prof. dr hab. Jolanta Tambor (UŚ) – zastępca przewodniczącego
dr hab. prof. UŚ Romuald Cudak (UŚ)
prof. dr hab. Jan Mazur (UMCS)
prof. dr hab. Kazimierz Ożóg (URz, RJP)
prof. dr hab. Bernadeta Niesporek-Szamburska (UŚ)
prof. dr hab. Adam Pawłowski (UWr)
prof. dr hab. Dorota Praszałowicz (UJ)
dr hab. Anna Seretny (UJ)
prof. dr hab. Roman Szul (UW)
prof. dr hab. Tadeusz Zgółka (UAM, RJP)

Dodatkowo w obradach uczestniczą: dr hab. Aleksandra Achtelik (UŚ), dr hab. Danuta Krzyżyk (UŚ), dr Agnieszka Tambor (sekretarz komisji, UŚ).

Accessibility