Panel dyskusyjny: Uchodźcy – studenci i uczniowie. Wyzwania dla uniwersytetu i dla szkoły (21 listopada 2015)

W sobotę, 21 listopada 2015 roku w Auli im. Kazimierza Lepszego na Uniwersytecie Śląskim odbył się panel dyskusyjny pt. Uchodźcy – studenci i uczniowie. Wyzwania dla uniwersytetu i dla szkoły. Panel zorganizowano w ramach II Kongresu Dydaktyki Polonistycznej przeprowadzonego pod hasłem „Edukacja polonistyczna jako zobowiązanie. Polonistyki elitarność i powszechność”. Ekspertami, których wystąpień wysłuchali zebrani goście i uczestnicy Kongresu byli:
dr hab. prof. UŚ Romuald Cudak – kierownik Katedry Międzynarodowych Studiów Polskich UŚ
prof. zw. dr hab. Marek Szczepański z Instytutu Socjologii UŚ
dr hab. Barbara Grabowska z Instytutu Nauk o Edukacji UŚ
dr Agnieszka Tambor z Instytutu Nauk o Literaturze Polskiej UŚ (reprezentująca również Szkołę Języka i Kultury Polskiej UŚ)
mgr Urszula Sajkowska, prezes zarządu Fundacji Nauki Języków Obcych „Linguae Mundi”, Członkini Międzyresortowego Zespołu ds. Migracji Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej.

Temat wystąpień został przedstawiony z wielu perspektyw: pedagogicznej, socjologicznej, kulturoznawczej czy glottodydaktycznej, co znacząco wpłynęło na jakość prezentowanych analiz i interpretacji. Przygotowane referaty spotkały się z żywą reakcją publiczności, głos zabierali zarówno pracownicy naukowo-dydaktyczni Uniwersytetu Śląskiego oraz innych polskich uczelni wyższych, jak i przedstawicieli szkół podstawowych, gimnazjalnych oraz średnich, dla których temat związany z przyjęciem do Polski uchodźców jest równie istotny. Wszyscy uczestnicy panelu zgodzili się co do tego, iż należy częściej organizować tego rodzaju debaty i spotkania, by wspólnie dyskutować nad problematyką związaną z edukacją i wsparciem psychologicznym i społecznym osób, które już wkrótce zamieszkają w naszym kraju – jest to ważne dla wszystkich środowisk: przyjmujących i przyjmowanych.

Accessibility