Państwowe egzaminy certyfikatowe z języka polskiego jako obcego (10-11 czerwca)

W dniach 10-11 czerwca 2017 roku w budynku Wydziału Filologicznego UŚ w Katowicach odbędzie się kolejny już organizowany przez Szkołę Języka i Kultury Polskiej egzamin certyfikatowy z języka polskiego jako obcego. Egzamin zostanie przeprowadzony na następujących poziomach zaawansowania: B1 oraz B2. Szkoła Języka i Kultury Polskiej od 2016 roku posiada uprawnienia do organizowania i przeprowadzania państwowych egzaminów certyfikatowych z języka polskiego jako obcego, do tej pory na UŚ odbyły się trzy sesje egzaminacyjne. Nad poprawnym przebiegiem egzaminu czuwać będzie komisja pod kierownictwem dr hab. Aleksandry Achtelik. W skład komisji wejdą wykładowcy Szkoły Języka i Kultury Polskiej UŚ uprawnieni do pełnienia funkcji egzaminatorów.

Accessibility