Podpisanie umowy z Uniwersytetem Ibn Zohr w Agadirze

W kwietniu 2018 roku Uniwersytet Śląski podpisał umowę dwustronną z Uniwersytetem Ibn Zohr w Agadirze. Na marokańskiej uczelni w wyniku działań Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego uruchomiono w ubiegłym roku lektorat języka polskiego. Wykładowczynią naszego ojczystego języka została oddelegowana przez MNiSW mgr Zyta Monika Oksztul – absolwentka Uniwersytetu Śląskiego. 

Umowa o współpracy obejmuje różnorodne zakresy, w tym wymianę wykładowców akademickich i studentów. Już w ubiegłym roku dwoje studentów z Agadiru wzięło udział w letniej szkole języka, literatury i kultury polskiej. Efektem pobytu w Cieszynie stało się właśnie podpisanie umowy. Mamy nadzieję, że i w tym roku studenci Uniwersytetu Ibn Zohr staną się uczestnikami letniego kursu organizowanego przez Szkołę Języka i Kultury Polskiej UŚ.

Dzięki dokumentowi możliwa będzie także coraz dynamiczniejsza promocja kultury polskiej w Maroku. Na przełomie marca i kwietnia dr Agnieszka Tambor z Uniwersytetu Śląskiego spotkała się w Marakeszu z mgr Moniką Oksztul oraz z jednym ze studentów lektoratu języka polskiego. Efektem tego spotkania stał się projekt współorganizacji przez Uniwersytet Śląski w październiku tego roku Dnia Kultury Polskiej w Agadirze. Podczas imprezy odbędą się m.in. pokazowe lekcje, wykłady otwarte oraz warsztaty kulinarne i warsztaty tańców polskich.

Na etapie przygotowań jest także czerwcowa wizyta w Katowicach JM Rektora Uniwersytetu Ibn Zohr, który został zaproszony na naszą uczelnię przez JM Rektora UŚ, prof. dr. hab. Andrzeja Kowalczyka.  

 

Accessibility