Podpisanie zainicjowanej przez Szkołę Języka i Kultury Polskiej oraz Katedrę Międzynarodowych Studiów Polskich umowy bilateralnej między Uniwersytetem Śląskim a Universidade Federal do Paraná w Kurytybie (7-15 listopada 2012)

W dniach 7-15 listopada 2012 r. JM Rektor Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, przewodniczący Konferencji Rektorów Akademickich Szkół Polskich prof. zw. dr hab. Wiesław Banyś gościł w Brazylii. Wziął udział w międzynarodowej konferencji pt. „Innovative Strategies for Higher Education in Latin America and Europe: International Collaboration and Regional Development”, która odbywała się w Sao Paulo od 11 do 14 listopada. Organizatorami i gospodarzami konferencji były różne instytucje – uczestnicy projektu Alfa Puentes. Celem tego projektu jest zacieśnienie współpracy pomiędzy stowarzyszeniami uniwersyteckimi Unii Europejskiej i Ameryki Łacińskiej, a także pomoc europejskich partnerów w modernizacji i koordynacji systemów szkolnictwa wyższego w krajach Środkowej i Południowej Ameryki. Wspólne inicjatywy edukacyjne podejmowane przez południowoamerykańskie i europejskie stowarzyszenia uniwersyteckie będą miały na celu zapewnienie jakości kształcenia, usprawnienie uznawalności dyplomów i kwalifikacji, stworzenie sytemu kwalifikacji zawodowych oraz zwiększenie mobilności akademickiej.

Wizyta w Brazylii była również okazją do odwiedzenia Kurytyby, gdzie na Universidade Federal do Paraná (UFPR) od kilku lat istnieje największa obecnie polonistyka w Brazylii. Z polonistami z Kurytyby dwa lata temu nawiązała współpracę Szkoła Języka i Kultury Polskiej oraz Katedra Międzynarodowych Studiów Polskich. Dwukrotnie odwiedziła Szkołę i Katedrę prof. Aleksandra Piasecka-Till, szefowa polonistyki z Kurytyby. Szkoła przekazała polonistom brazylijskim podręczniki i pomoce naukowe, które stworzyli pracownicy i współpracownicy Szkoły i Katedry. W ostatnich miesiącach rozmowy na temat bliższej współpracy naukowej i dydaktycznej, wymiany pracowników i studentów stały się bardziej intensywne. Kiedy zapadła decyzja o wizycie JM Rektora UŚ, prof. zw. dr. hab. Wiesława Banysia w Brazylii, został zaproszony do odwiedzenia uczelni kurytybskiej. W ramach wizyty w Kurytybie odbyło się spotkanie JM Rektora UŚ, prof. zw. dr. hab. Wiesława Banysia z prorektorem Universidade Federal do Paraná (UFPR), prof. Rogério Andrade Mulinari oraz Konsulem Generalnym Rzeczpospolitej Polskiej w Kurytybie Markiem Makowskim. Spotkanie uniwersyteckie zostało zwieńczone podpisaniem umowy bilateralnej między Uniwersytetem Śląskim i Universidade Federal do Paraná (UFPR). Umowa została zainicjowana w UŚ przez Szkołę Języka i Kultury Polskiej oraz Katedrę Międzynarodowych Studiów Polskich. Podczas wizyty JM Rektor UŚ, przewodniczący KRASP prof. zw. dr hab. Wiesław Banyś spotkał się również z naukowcami i studentami z polonistyki i romanistyki kurytybskiej.

Accessibility