Podyplomowe Studia Kwalifikacyjne Nauczania Języka i Kultury Polskiej – warsztaty w Koszęcinie