Podyplomowe Studia Kwalifikacyjne Nauczania Kultury Polskiej i Języka Polskiego jako Obcego w Irlandii (20-23 listopada 2015)

W dniach 20-23 listopada 2015 roku odbędzie się pierwszy zjazd Podyplomowych Studiów Kwalifikacyjnych Nauczania Kultury Polskiej i Języka Polskiego jako Obcego organizowanych przez Szkołę Języka i Kultury Polskiej UŚ w Irlandii. Studia rozpocznie uroczysta inauguracja, w której udział wezmą: Ryszard Sarkowicz, Ambasador RP w Irlandii, Piotr Rakowski, I Radca Ambasady RP, Katarzyna Smoter, Kierownik Wydziału Konsularnego w Dublinie. Uroczystość swoją obecnością zaszczycą także przedstawiciele uniwersytetów w Irlandii oraz polskich i polonijnych ośrodków edukacyjnych i medialnych, m.in. prof. Niamh Nestor z University College Dublin, Barnaba Dord z Forum Polonia, Edyta Jankowska ze Stowarzyszenia Polsko-Irlandzkiego w Dublinie, Marta Szutkowska-Kiszkiel, prezes Polskiej Macierzy Szkolnej. Inaugurację poprowadzą prof. dr hab. Jolanta Tambor, dyrektor Szkoły Języka i Kultury Polskiej oraz dr Aleksandra Achtelik, wicedyrektor Szkoły.

Podyplomowe Studia Kwalifikacyjne Nauczania Kultury Polskiej i Języka Polskiego jako Obcego cieszą się ogromnym zainteresowaniem wśród nauczycieli i animatorów polskiej kultury na co dzień pracujących poza granicami Polski – do tej pory zagraniczne edycje odbyły się w Mińsku, Budapeszcie, Rzymie, Lipsku, Kolonii, Berlinie oraz we Lwowie. Zajęcia mają na celu doskonalenie kompetencji metodycznych osób uczących języka polskiego jako drugiego i/lub obcego na terenie Irlandii – kraju, w którym mieszka ogromna liczba Polaków. Projekt jest zatem odpowiedzią na realne potrzeby edukacyjne społeczności polskiej w Irlandii.

Wykłady, seminaria i konwersatoria prowadzone będą na University College Dublin, weźmie w nich udział prawie trzydzieścioro słuchaczy z różnych części kraju. Pierwsze zajęcia poprowadzą prof. dr hab. Jolanta Tambor i dr Aleksandra Achtelik.

Projekt jest organizowany przy wsparciu organizacyjnym Polsko-Irlandzkiego Stowarzyszenia Edukacyjnego w Dublinie oraz Ambasady RP w Irlandii.

Zobacz: Dublin’s Inauguration of Postgraduate Course in Teaching Polish Culture and Polish Language to Foreigners

Accessibility