Podyplomowe Studia Kwalifikacyjne Nauczania Kultury Polskiej i Języka Polskiego jako Obcego

Program Edycja w Katowicach Edycja w Irlandii Edycja w Niemczech

 Podyplomowe Studia Kwalifikacyjne Nauczania Kultury Polskiej i Języka Polskiego jako Obcego kształcą lektorów i nauczycieli kultury polskiej i języka polskiego jako obcego. Studium przygotowuje do pracy w kraju i na lektoratach zagranicznych w różnych środowiskach zainteresowanych nauką języka polskiego (także wśród osób pochodzenia polskiego).

Studium jest przeznaczone dla osób, które ukończyły studia magisterskie bądź licencjackie z zakresu filologii polskiej lub obcej oraz absolwentów różnych innych kierunków humanistycznych.

Słuchaczami Studium mogą również zostać cudzoziemcy, którzy legitymują się dokumentem stwierdzającym wykształcenie równoważne ukończeniu wyższych lub zawodowych studiów filologicznych lub innych humanistycznych.

Podyplomowe Studia trwają 3 semestry. Ogólna liczba godzin: 357 (dla osób, które posiadają kwalifikacje nauczycielskie) i 455 (dla osób, które podczas Studiów chcą nabyć kwalifikacje nauczycielskie). Dla osób mieszkających poza granicami istnieje możliwość zorganizowania zagranicznej edycji Studiów, podczas której część zajęć odbywa się na terenie kraju słuchaczy (sesje wyjazdowe), część zaś w Polsce. Koniecznym warunkiem jest zorganizowanie co najmniej piętnastoosobowej grupy słuchaczy. Zajęcia odbywają się w weekendy (w Polsce w piątki w godzinach popołudniowych i w soboty przez cały dzień, za granicą zazwyczaj w soboty i w niedziele).

Zasady uczestnictwa

Aby podjąć studia, należy przedłożyć: odpis dyplomu ukończenia studiów wyższych, dwa zdjęcia legitymacyjne/paszportowe, podanie z prośbą o przyjęcie adresowane do kierownika Studium, dr hab. Aleksandry Achtelik, życiorys (CV, resumé) oraz kwestionariusz osobowy. Wymagane dokumenty można złożyć osobiście w Biurze Szkoły lub przesłać na adres:

Szkoła Języka i Kultury Polskiej Uniwersytetu Śląskiego
pl. Sejmu Śląskiego 1
40-032 Katowice

Przyjęcie na Studia odbywa się na podstawie kolejności zgłoszeń. Na dokumenty czekamy do 20 września 2018 roku.

Wykaz przedmiotów prowadzonych w ramach Studiów

Informacje dodatkowe

W ramach Studiów odbywają się zajęcia teoretyczne i praktyczne. Prowadzone są przez pracowników Uniwersytetu Śląskiego, specjalistów z zakresu glottodydaktyki języka polskiego, którzy od kilkunastu lat prowadzą praktyczne zajęcia z cudzoziemcami w Szkole Języka i Kultury Polskiej, są autorami podręczników i programów multimedialnych przeznaczonych do nauczania języka polskiego jako obcego, egzaminatorami Państwowej Komisji ds. Poświadczania Znajomości Języka Polskiego jako Obcego oraz pracowali na zagranicznych uniwersytetach, ucząc języka polskiego jako obcego. Wykładowcami są także pracownicy polonistyk zagranicznych. Studium prowadzi współpracę m.in. z Uniwersytetem im. M. Lutra w Halle, Uniwersytetem w Lipsku, Uniwersytetem w Neapolu, Uniwersytetem im. Humboldtów w Berlinie, Białoruskim Uniwersytetem Państwowym w Mińsku, Uniwersytetem im. I. Franki we Lwowie, Uniwersytetem w Sztokholmie.

Część zajęć ma charakter wykładowy, natomiast większość przebiega w formie konwersatoriów i seminariów. Zajęcia kończą się zaliczeniem na ocenę lub egzaminem.

Odbycie praktyki z cudzoziemcami zapewnia Szkoła Języka i Kultury Polskiej. Praktyka to hospitacje lekcji prowadzonych przez lektorów – pracowników Szkoły oraz zajęcia prowadzone samodzielnie. Podczas zajęć słuchacze poznają najnowocześniejsze metody i pomoce dydaktyczne (podręczniki, programy multimedialne), które stosowane są w polskiej glottodydaktyce.

Osoby ubiegające się o przyjęcie na Studia powinny odznaczać się komunikatywnością, łatwością w nawiązywaniu kontaktów i otwartością na obce kultury.

Ukończenie Studiów daje możliwość podwyższenia kwalifikacji zawodowych, znalezienia ciekawej pracy z cudzoziemcami na terenie Polski lub w placówkach zagranicznych.

Wykładowcy Studiów Podyplomowych oraz nasi absolwenci byli i są lektorami i wykładowcami na Uniwersytetach zagranicznych m.in. w Paryżu i Tuluzie (Francja), Bloomington i Seattle (USA), Florencji i Bari (Włochy), Kiszyniowie (Mołdawia), Mińsku (Białoruś), Rydze (Łotwa), Lwowie (Ukraina), Tokio (Japonia), Ułan Bator (Mongolia), Kazaniu, Krasnojarsku, Tomsku, Moskwie, Archangielsku, Nowosybirsku (Rosja), Preszowie, Bratysławie (Słowacja), Lublanie (Słowenia), Tartu (Estonia), Baku (Azerbejdżan), Ałma Acie (Kazachstan) Ułan Bator (Mongolia), Ołomuńcu (Czechy), Shenyang i Pekinie (Chiny).

 

Accessibility