Edycja ON-LINE

NABÓR NA STUDIA JEST ZAKOŃCZONY!

Podyplomowe Studia Kwalifikacyjne Nauczania Kultury Polskiej i Języka Polskiego jako Obcego kształcą lektorów i nauczycieli kultury polskiej i języka polskiego jako obcego. Studium przygotowuje do pracy w kraju i na lektoratach zagranicznych w różnych środowiskach zainteresowanych nauką języka polskiego (także wśród osób pochodzenia polskiego).

W ROKU 2020-2021 ZOSTANIE PRZEPROWADZONA EDYCJA ONLINE.

Wszystkie zajęcia łącznie z praktyką będą się odbywać w przestrzeni wirtualnej. Jeśli sytuacja na świecie się unormuje i niektórzy słuchacze zechcą odbyć praktykę w Polsce, oczywiście, umożliwimy to.

Studia są przeznaczone dla osób, które ukończyły studia magisterskie bądź licencjackie. Słuchaczami Studiów mogą również zostać cudzoziemcy o odpowiednim (co najmniej na poziomie B2) stopniu znajomości języka polskiego.

Podyplomowe Studia trwają 3 semestry. Ogólna liczba godzin: 357 (dla osób, które posiadają kwalifikacje nauczycielskie) i 455 (dla osób, które podczas Studiów chcą nabyć kwalifikacje nauczycielskie).

Atrakcją Studiów w wersji online będzie spotkanie w jednej grupie Polaków mieszkających w Polsce i osób zza granicy, co przyniesie wymianę doświadczeń, dodatkowe perspektywy i możliwość nawiązania niezwykle interesujących kontaktów.

Zajęcia odbywają się w weekendy – konkretne dni i godziny zostaną ustalone w drodze pertraktacji ze słuchaczami z uwzględnieniem stref czasowych miejsca ich pobytu.

Informacje dodatkowe

W ramach Studiów odbywają się zajęcia teoretyczne i praktyczne. Prowadzone są przez pracowników Uniwersytetu Śląskiego i nie tylko, specjalistów z zakresu glottodydaktyki języka polskiego, którzy od co najmniej kilkunastu lat prowadzą praktyczne zajęcia z cudzoziemcami, są autorami podręczników i programów multimedialnych przeznaczonych do nauczania języka polskiego jako obcego, egzaminatorami Państwowej Komisji ds. Poświadczania Znajomości Języka Polskiego jako Obcego oraz pracowali na zagranicznych uniwersytetach, ucząc języka polskiego jako obcego. Wykładowcami są także pracownicy polonistyk zagranicznych (współpracujemy z polonistykami i studiami polskimi na wszystkich kontynentach).

Część zajęć ma charakter wykładowy, natomiast większość przebiega w formie konwersatoriów i seminariów. Zajęcia kończą się zaliczeniem na ocenę lub egzaminem.

Odbycie praktyki z cudzoziemcami zapewnia Szkoła Języka i Kultury Polskiej. Praktyka to hospitacje lekcji prowadzonych przez lektorów – pracowników Szkoły oraz zajęcia prowadzone samodzielnie. Podczas zajęć słuchacze poznają najnowocześniejsze metody i pomoce dydaktyczne (podręczniki, programy multimedialne), które stosowane są w polskiej glottodydaktyce. W proponowanej wersji online będą Państwo uczestniczyć w lekcjach wirtualnych na różnych platformach zarówno umożliwiających kontakt bezpośredni, jak i takich, które pozwalają na realizację typowego nauczania zdalnego.

Ukończenie Studiów daje możliwość podwyższenia kwalifikacji zawodowych, znalezienia ciekawej pracy z cudzoziemcami na terenie Polski lub w placówkach zagranicznych.

ZAPRASZAMY!!! Studia Podyplomowe Nauczania Kultury Polskiej i Języka Polskiego jako obcego to niezwykła przygoda. Praca z cudzoziemcami, nauczanie języka polskiego obcokrajowców to fascynujące zajęcie. Razem możemy zdobywać świat po polsku!

Opisy programu, sylabusy, siatka studiów w zakładce PROGRAM.

Opłata za wersję online jest niższa od studiów w przestrzeni realnej i wynosi: 1180 zł za semestr, czyli wg aktualnego kursu ok. 275 euro.

Wspomnienia słuchacze i relacje z poprzednich edycji w pozostałych zakładkach.

 

Accessibility