Edycja w Irlandii 2017-2018

Uroczyste zakończenie Podyplomowych Studiów Kwalifikacyjnych Nauczania Kultury Polskiej i Języka Polskiego jako Obcego w Irlandii (edycja 2017-2018), 2 marca 2019

Kolejna edycja Studiów rozpocznie się w momencie zgłoszenia się odpowiedniej liczby kandydatów. Zgłoszenia prosimy przesyłać na adres kierownik Studiów, dr hab. Aleksandry Achtelik: achtelik@poczta.onet.pl.


Wrześniowy zjazd Podyplomowych Studiów Kwalifikacyjnych Nauczania Kultury Polskiej i Języka Polskiego jako Obcego

Słuchacze Podyplomowych Studiów Kwalifikacyjnych Nauczania Kultury Polskiej i Języka Polskiego jako Obcego (edycja w Dublinie) 29.09.2018 roku mieli okazję odwiedzić Szkołę Polską prowadzoną przez Stowarzyszenie Edukacji Nauczycieli w stolicy Irlandii. Przyszli nauczyciele hospitowali lekcje pokazowe dr Wioletty Hajduk-Gawron oraz dr Marii Czempki-Wewióry w różnych grupach wiekowych. Hospitacji towarzyszyło omówienie prowadzonych zajęć. Następnie odbyły się warsztaty – zarówno dla słuchaczy studiów podyplomowych, jak i dla nauczycieli Polskiej Szkoły w Dublinie. Dotyczyły one specyfiki nauczania języka polskiego jako drugiego oraz problemów natury logopedycznej wśród uczących się.

Z kolei 30.09.2018 odbyły się regularne zajęcia na UCD w Dublinie.


W maju 2017 roku odbyło się uroczyste wręczenie świadectw ukończenia Podyplomowych Studiów Kwalifikacyjnych Nauczania Kultury Polskiej i Języka Polskiego jako Obcego dla słuchaczy w Irlandii (zobacz fotoreportaż). Dyplomy otrzymało dwadzieścia osób, z których większość jesienią podejmie pracę w szkołach społecznych zajmujących się kształceniem dzieci i młodzieży polonijnej w Irlandii. Zapotrzebowanie na wykształconą kadrę polonistyczną w tym kraju jest ogromne, nie tylko ze względu na dużą polską emigrację, ale także na zainteresowanie językiem polskim wśród osób dorosłych, które łączą swoją przyszłość zawodową z Polską. Ponadto w nowym roku szkolnym w irlandzkim szkolnictwie rozpocznie się pilotażowy program wprowadzenia do irlandzkich szkół publicznych języka polskiego. Nauczyciele języka polskiego oraz uczniowie związani z polskimi szkołami społecznymi mogą otrzymać legitymacje szkolne dla uczniów i nauczycieli polonijnych. Wszystkie te czynniki wpływają  na zwiększenie zainteresowania uzyskaniem kwalifikacji uprawniających do nauczania języka polskiego jako obcego lub drugiego.

28 października 2017 r. rozpoczęła się druga edycja studiów podyplomowych adresowanych do słuchaczy z Irlandii. Zajęcia będą się odbywać raz w miesiącu w systemie weekendowym. Każdy ze słuchaczy będzie miał okazję poznać nowoczesne techniki i strategie uczenia języka polskiego jako obcego lub drugiego, dowie się, jak wykorzystywać pomoce multimedialne w nauczaniu jpjo, poszerzy także swoje kompetencje z zakresu praktycznej gramatyki języka polskiego jako obcego, fonetyki i wymowy polskiej, metodyki nauczania, wprowadzania elementów literackich i kulturowych w proces kształcenia językowego cudzoziemców lub osób, dla których język polski jest językiem odziedziczonym. Pozna także osoby ze środowiska zajmującego się kształceniem polonistycznym w Irlandii.

Projekt realizowany jest we współpracy z Polsko-Irlandzkim Stowarzyszeniem Edukacyjnym.

Inauguracja kolejnej edycji studiów podyplomowych w Irlandii

 

http://londynek.net/czytelnia/Jak+jezyk+polski+utorowal+sobie+droge+do+irlandzkich+szkol+czytelnia,/czytelnia/article?jdnews_id=4427949

 

Inauguracja kolejnej edycji studiów podyplomowych w Irlandii

 

Accessibility