Edycja w Irlandii – archiwum

W listopadzie odbyła się uroczysta inauguracja Podyplomowych Studiów Kwalifikacyjnych Nauczania Kultury Polskiej i Języka Polskiego jako Obcego dla słuchaczy z Irlandii. W Dublinie prof. dr hab. Jolanta Tambor i dr Aleksandra Achtelik odbyły pierwsze zajęcia ze słuchaczami. Na Studia zgłosiło się 20 chętnych. Edycja prowadzona jest przez Szkołę Języka i Kultury Polskiej we współpracy z Polsko-Irlandzkim Stowarzyszeniem Edukacyjnym.

Informacje o tak ważnym wydarzeniu edukacyjnym można także odnaleźć na stronach MSZ.

Dublin’s Inauguration of Postgraduate Course in Teaching Polish Culture and Polish Language to Foreigners

The inauguration of the postgraduate course, initiated by the Polish-Irish Educational Association, took place on 21st November 2015 at UCD, one of Ireland’s most prestigious universities. The official opening was attended by Poland’s Ambassador to Ireland, Mr. Ryszard Sarkowicz, as well as Ms. Agnieszka Adamska, the head of SPK in Cavan, and Mr. Michał Kaliski, the head of SEN… [zobacz całość]

Szkoła Języka Polskiego Uniwersytetu Śląskiego wraz z Polsko-Irlandzkim Stowarzyszeniem Edukacyjnym ogłasza nabór

na Podyplomowe Studia Kwalifikacyjne Nauczania Kultury Polskiej i Języka Polskiego jako Obcego dla słuchaczy z Irlandii

Podyplomowe Studia Kwalifikacyjne Nauczania Kultury Polskiej i Języka Polskiego jako Obcego kształcą lektorów i nauczycieli kultury polskiej i języka polskiego jako obcego/drugiego lub ojczystego w warunkach cudzoziemskiego otoczenia. Duży blok zajęć związany jest z zagadnieniami poświęconymi nauczaniu języka polskiego w środowiskach polonijnych. Studia przygotowują do pracy w kraju i za granicą w różnych środowiskach zainteresowanych nauką języka polskiego (także wśród osób pochodzenia polskiego). W ramach Studiów oferujemy zajęcia teoretyczne i praktyczne ze szczególnym uwzględnieniem metod i technik glottodydaktycznych.

Zajęcia prowadzone są przez pracowników Uniwersytetu Śląskiego, wybitnych specjalistów z zakresu glottodydaktyki języka polskiego, którzy od kilkudziesięciu lat prowadzą praktyczne zajęcia z cudzoziemcami i osobami polskiego pochodzenia w Szkole Języka i Kultury Polskiej, są autorami podręczników i programów multimedialnych przeznaczonych do nauczania języka polskiego jako obcego, drugiego czy ojczystego za granicą. Edycje zagraniczne Studiów zostały dotąd przeprowadzone na Węgrzech, Ukrainie, Białorusi, we Włoszech i w Niemczech (6 razy) we współpracy z tamtejszymi uniwersytetami, placówkami dyplomatycznymi i instytucjami polonijnymi. Zagraniczne edycje Studiów były współfinansowane przez Fundację Współpracy Polsko-Niemieckiej, Senat RP, Ministerstwo Spraw Zagranicznych.

Studia są adresowane do osób, które są interesują się nauczaniem za granicą w szkołach polonijnych, polskich szkołach społecznych i prywatnych, na kursach języka polskiego, a także pracą z cudzoziemcami uczącymi się języka polskiego zarówno na terenie Polski, jak i poza jej granicami, np. na lektoratach w zagranicznych ośrodkach akademickich. Słuchaczami Studiów Podyplomowych mogą zostać osoby, które ukończyły studia wyższe bądź licencjackie.

Studia rozpoczną się w połowie listopada 2016 roku. Zajęcia będą odbywać się raz w miesiącu (sobota/niedziela), na University College Dublin. Zgłoszenia przyjmowane są do 30 października 2016 roku. Dokumenty prosimy przesyłać na adres mailowy szkola@us.edu.pl.

Pytania można kierować na ten sam adres lub bezpośrednio do dr Aleksandry Achtelik (achtelik@poczta.onet.pl), kierownik studiów. Studia trwają trzy semestry, koszt uczestnictwa dla słuchaczy z Irlandii wynosi 600 euro (200 euro za każdy z trzech semestrów).

Aby podjąć Studia, należy przedłożyć:

odpis dyplomu ukończenia studiów wyższych,
dwa zdjęcia legitymacyjne/paszportowe,
podanie z prośbą o przyjęcie adresowane do Rektora Uniwersytetu Śląskiego (JM Rektor UŚ, prof. zw. dr hab. Wiesław Banyś),
życiorys (CV, resumé),
kwestionariusz osobowy.

Osobą kontaktową z ramienia Polsko-Irlandzkiego Stowarzyszenia Edukacyjnego jest Monika Kostka (piea.info@gmail.com), która również chętnie odpowie na wszystkie pytania.

Gdzie w Irlandii można przeczytać o tworzeniu Studiów Podyplomowych w Dublinie. Projekt jest przygotowywany wraz z Polsko-Irlandzkim Stowarzyszeniem Edukacyjnym:

http://forumpolonia.org/uniwersytet-slaski-na-zielonej-wyspie/
http://www.dublin.msz.gov.pl/pl/aktualnosci/podyplomowe_studia_kwalifikacyjne_nauczania_kultury_polskiej
_i_jezyka_polskiego_jako_obcego___11_zagraniczna_edycja_studiow_tym_razem_w_irlandii_
https://www.facebook.com/together.razem?fref=photo

Absolwenci Studiów Podyplomowych w Irlandii prowadzili zajęcia na letniej szkole w Cieszynie

Informacje o poprzednich odbywających się na terenie Irlandii edycjach Studiów:

Uroczyste zakończenie Studiów Podyplomowych w Irlandii (26-27 maja 2017)

Uroczyste zakończenie Studiów Podyplomowych w Irlandii

https://www.us.edu.pl/zajecia-i-seminaria-na-uniwersytecie-w-dublinie

Spotkania metodyczne z języka polskiego jako obcego w Dublinie (11-14 marca 2016)

Podyplomowe Studia Kwalifikacyjne Nauczania Kultury Polskiej i Języka Polskiego jako Obcego w Irlandii (20-23 listopada 2015)

 

 

Accessibility