Archiwum

Informacje o poprzednich odbywających się w Katowicach edycjach Studiów

Niezwykłe doświadczenia słuchaczy Podyplomowych Studiów Kwalifikacyjnych Nauczania Kultury Polskiej i Języka Polskiego jako Obcego

 

Uroczysta inauguracja kolejnej edycji Podyplomowych Studiów Kwalifikacyjnych Nauczania Kultury Polskiej i Języka Polskiego odbyła się 13 października 2017 roku.

Podyplomowe Studia Kwalifikacyjne Nauczania Kultury Polskiej i Języka Polskiego jako Obcego kształcą lektorów i nauczycieli kultury polskiej i języka polskiego jako obcego. Studium przygotowuje do pracy w kraju i na lektoratach zagranicznych w różnych środowiskach zainteresowanych nauką języka polskiego (także wśród osób pochodzenia polskiego).

Studium jest przeznaczone dla osób, które ukończyły studia magisterskie bądź licencjackie z zakresu filologii polskiej lub obcej oraz absolwentów różnych innych kierunków humanistycznych. Słuchaczami Studium mogą również zostać cudzoziemcy, którzy legitymują się dokumentem stwierdzającym wykształcenie równoważne ukończeniu wyższych lub zawodowych studiów filologicznych lub innych humanistycznych. Podyplomowe Studia trwają 3 semestry. Ogólna liczba godzin: 457 (dla osób, które posiadają kwalifikacje nauczycielskie) i 555 (dla osób, które podczas Studiów chcą nabyć kwalifikacje nauczycielskie). Dla osób mieszkających poza granicami istnieje możliwość zorganizowania zagranicznej edycji Studiów, podczas której część zajęć odbywa się na terenie kraju słuchaczy (sesje wyjazdowe), część zaś w Polsce. Koniecznym warunkiem jest zorganizowanie co najmniej piętnastoosobowej grupy słuchaczy. Zajęcia odbywają się w weekendy (w Polsce w piątki w godzinach popołudniowych i w soboty przez cały dzień, za granicą zazwyczaj w soboty i w niedziele).

 

Wykaz przedmiotów prowadzonych w ramach Studiów

Informacje dodatkowe

W ramach Studiów odbywają się zajęcia teoretyczne i praktyczne. Prowadzone są przez pracowników Uniwersytetu Śląskiego, specjalistów z zakresu glottodydaktyki języka polskiego, którzy od kilkunastu lat prowadzą praktyczne zajęcia z cudzoziemcami w Szkole Języka i Kultury Polskiej, są autorami podręczników i programów multimedialnych przeznaczonych do nauczania języka polskiego jako obcego, egzaminatorami Państwowej Komisji Poświadczania Znajomości Języka Polskiego jako Obcego oraz pracowali na zagranicznych uniwersytetach, ucząc języka polskiego jako obcego. Wykładowcami są także pracownicy zagranicznych polonistyk. Studium prowadzi współpracę m.in. z Uniwersytetem im. M. Lutra w Halle, Uniwersytetem w Lipsku, Uniwersytetem w Neapolu, Uniwersytetem im. Humboldtów w Berlinie, Białoruskim Uniwersytetem Państwowym w Mińsku, Uniwersytetem im. I. Franki we Lwowie, Uniwersytetem w Sztokholmie.

Część zajęć ma charakter wykładowy, większość natomiast przebiega w formie konwersatoriów i seminariów. Zajęcia kończą się zaliczeniem rygorowym lub egzaminem.

Odbycie praktyki z cudzoziemcami zapewnia Szkoła Języka i Kultury Polskiej. Praktyka to hospitacje lekcji prowadzonych przez lektorów w Szkole Języka i Kultury Polskiej i zajęcia prowadzone samodzielnie. Podczas zajęć słuchacze Studiów zapoznają z najnowocześniejszymi metodami i pomocami dydaktycznymi (podręcznikami, programami multimedialnymi), które stosowane są w polskiej glottodydaktyce. Osoby ubiegające się o przyjęcie na Studia winny odznaczać się komunikatywnością, łatwością w nawiązywaniu kontaktów i otwartością na obce kultury.

Ukończenie Studiów daje możliwość podwyższenia swych kwalifikacji zawodowych, znalezienia ciekawej pracy z cudzoziemcami na terenie Polski lub w placówkach zagranicznych.

Wykładowcy Studiów Podyplomowych oraz nasi absolwenci byli i są lektorami i wykładowcami na Uniwersytetach zagranicznych m.in. w Paryżu i Tuluzie (Francja), Bloomington i Seattle (USA), Florencji i Bari (Włochy), Kiszyniowie (Mołdawia), Mińsku (Białoruś), Rydze (Łotwa), Lwowie (Ukraina), Tokio (Japonia), Ułan Bator (Mongolia), Kazaniu, Krasnojarsku, Tomsku, Moskwie, Archangielsku (Rosja), Preszowie (Słowacja), Baku (Azerbejdżan), Ałma Acie (Kazachstan) Ułan Bator (Mongolia), Ołomuńcu (Czechy) i Pekinie (Chiny).

 

 

Edycja w Katowicach 2016-2018

 

Studia Podyplomowe prowadzone w Katowicach

Słuchaczki studiów podyplomowych prowadziły letnią szkołę języka polskiego dla osób pochodzenia polskiego w Jekaterynburgu (7-27 sierpień 2016)

Dyktando w Briańsku – absolwenci Studiów Podyplomowych w kontakcie ze Szkołą (20 marca 2015)

http://www.sjikp.us.edu.pl/pl/nasze-praktyki-w-tarnopolu-warto-byc-sluchaczem-podyplomowych-studiow-kwalifikacyjnych-nauczania-kultury-polskiej-i-jezyka-polskiego-jako-obcego-2-12-listopada-2013/

Zajęcia praktyczne słuchaczy Podyplomowych Studiów Kwalifikacyjnych Nauczania Kultury Polskiej i Języka Polskiego jako Obcego (wrzesień 2013)

Absolwentka Studiów Podyplomowych uczy w Szkole Polskiej w Szanghaju (2012-2013)

Absolwentka Studiów Podyplomowych uczy w Szkole Polskiej w Szanghaju (2012-2013)

Znów w Drohobyczu! Słuchacze Studiów Podyplomowych na praktykach zagranicznych (2012)

Zagraniczne praktyki słuchaczy Studiów Podyplomowych (2012)

Słuchacze Studiów Podyplomowych prowadzą zajęcia na Ukrainie (2012)

Podyplomowe Studia Kwalifikacyjne Nauczania Języka i Kultury Polskiej – warsztaty w Koszęcinie

 

Accessibility