Bilingualism in Teaching of Polish Language as the Foreign One

Bilingualism in Teaching of Polish Language as the Foreign One

(by Urszula Żydek-Bednarczuk)

LECTURES:

  • basic terms and definitions: bilingualism, multilingualism, language contacts, language interference, environmental diglossia, language competence, communicative competence, social and cultural competence
  • languge and communicative competence training in the terms of bilingualism
  • training writing, speaking and text understanding skills from the point of view of multilingualism and language interference; language interference – quotations, language calques (loan translations – clichés and reflections), occasional borrowings, convergative processes – analysis of the examples, language curiosity – examples of language interference in case of communication, occasional loan words, grammar interference – analysis of the utterances
  • training verbal and non-verbal behawiour skills in multiethnic, multicultural and multilingual communities; language and communicative competence in the bilingual and multilingual environment; understanding of a spoken text, speaking, non-verbal communication – cultural meaning of the gestures and facial expression, writing, written text understanding, description of communicative behaviour in bilingual and multilingual community
  • sociolinguistic and psycholinguistic aspect of bilingualism and multilingualism (Germany and Vilnius district as an example)

Basic literature:

Arabski J., O przyswajaniu języka drugiego (obcego), Warszawa 1995.
Bilingwizm a glottodydaktyka. Materiały z V Sympozjum zorganizowanego przez Instytut Lingwistyki Stosowanej UW w Białowieży 26-28 maja 1977, red. F. Grucza, Warszawa 1981.
Lipińska E., Język ojczysty, język obcy, język drugi. Wstęp do badań dwujęzyczności, Kraków 2003.
Miodunka W.T., Bilingwizm polsko-portugalski. W stronę lingwistyki humanistycznej, Kraków 2003.
Żydek-Bednarczuk U., Bilingwizm w badaniach glottodydaktycznych, społecznych i kulturowych, w: Sztuka czy rzemiosło? Nauczyć Polski i polskiego, red. A. Achtelik, J. Tambor, Katowice 2007.

Accessibility