Elements of Knowledge about Polish History

Elements of Knowledge about Polish History

(by Ewelina Szuster, Walecka, Zygmunt Woźniczka)

LECTURES:

  • fundamental events in the Polish history crucial for the development of Polish state
  • Poland under the rules of Piast Dynasty
  • creating Polish power in days of Jagiellon Dynasty
  • Partitions and the Four Years’ Sejm
  • 19th century – uprisings
  • 20th century – I and II World War
  • present times: ‘Solidarity’ (‘Solidarność’), Poland after 1989
  • remarkable people of Polish public life

Basic literature:

Albert A., Najnowsza historia Polski 1914-1993, Warszawa 1995.
Dybkowska A., Żaryn J., Żaryn M., Polskie dzieje od czasów najdawniejszych do współczesności, Warszawa 1994.
Jasienica P., Polska Jagiellonów (wydanie dowolne).
Jasienica P., Polska Piastów (wydanie dowolne).
Paczkowski A., Pół wieku dziejów Polski 1939-1989, Warszawa 1996.
Wereszycki H., Historia polityczna Polski 1864-1918, Wrocław 1990.
Seria „Z Dziejów Narodu i Państwa Polskiego”.

Accessibility