Elementy wiedzy o historii Polski

Elementy wiedzy o historii Polski

(oprac., Ewelina Szuster, Walecka, Zygmunt Woźniczka)

WYKŁADY:

  • podstawowe wydarzenia z historii Polski ważne dla kształtowania polskiej państwowości;
  • Polska Piastów;
  • budowanie potęgi państwa polskiego w czasach Jagiellonów;
  • rozbiory i Sejm Czteroletni;
  • wiek XIX – powstania;
  • wiek XX – I i II wojna światowa;
  • czasy najnowsze: „Solidarność”, po roku 1989;
  • najwybitniejsze postaci polskiego życia publicznego.

Podstawowa literatura:

Albert A., Najnowsza historia Polski 1914-1993, Warszawa 1995.
Dybkowska A., Żaryn J., Żaryn M., Polskie dzieje od czasów najdawniejszych do współczesności, Warszawa 1994.
Jasienica P., Polska Jagiellonów (wydanie dowolne).
Jasienica P., Polska Piastów (wydanie dowolne).
Paczkowski A., Pół wieku dziejów Polski 1939-1989, Warszawa 1996.
Wereszycki H., Historia polityczna Polski 1864-1918, Wrocław 1990.
Seria „Z Dziejów Narodu i Państwa Polskiego”.

Accessibility