Koncepcje doboru treści w podręcznikach do nauki języka polskiego jako obcego

Koncepcje doboru treści w podręcznikach do nauki języka polskiego jako obcego

(oprac. Aleksandra Achtelik, Aleksandra Janowska, Małgorzata Kita, Magdalena Pastuch, Jolanta Tambor)

WYKŁADY:

  • zagadnienia ogólne; typologia książek wykorzystywanych w procesie dydaktycznym; strategia podręcznika polegająca na wyważeniu proporcji między dwiema wartościami: polskością i uniwersalizmem;
  • nauczanie autonomiczne języka polskiego (= gramatyki + leksyki + użycia) vs nauczanie zintegrowane (język polski w kontekście historii, kultury), język i literatura, związki języka i tekstów literackich z innymi dziedzinami kultury, np. kina, teatru, kabaretu, malarstwa, rzeźby;
  • dobór treści ze względu na charakterystykę odbiorcy z uwzględnieniem parametrów zewnętrznojęzykowych, takich jak przynależność do wspólnoty językowej i kulturowej, wiek, płeć, wykształcenie, poznawcze i komunikacyjne potrzeby uczącego się;
  • wybór podejścia metodologicznego w prezentowaniu języka i wiedzy o języku (nauczanie języka i nauczanie o języku): strukturalizm (nacisk na formę), kognitywizm (nacisk na semantykę), komunikacjonizm (nacisk na użycie języka w sytuacji);
  • tematyka w podręczniku, dobór kręgów tematycznych, językowy obraz Polski i Polaka, przemiany obyczajowe i ich językowe przejawy; kryteria doboru tekstów; teksty literackie, teksty kultury „wysokiej”, teksty literatury popularnej.

ĆWICZENIA:

  • podręczniki dla początkujących;
  • podręczniki dla średnio zaawansowanych;
  • podręczniki dla zaawansowanych;
  • książki pomocnicze (opracowania tekstów literackich, zbiory piosenek, ćwiczeń i testów, zabaw i gier językowych, słowniki);
  • samodzielne układanie projektów treści podręcznikowych.
Accessibility