Metody nauczania języków obcych (podstawy glottodydaktyki)

Metody nauczania języków obcych (podstawy glottodydaktyki)

(oprac. Joanna Lesiewicz)

WYKŁADY:

  • najnowsze tendencje w nauczaniu języków obcych we współczesnej dydaktyce, wskazanie źródeł do metodyki;
  • metody nauczania języków obcych, rozróżnienia pomiędzy tradycyjnymi oraz nietradycyjnymi metodami w nauczaniu (metoda komunikacyjna, metoda gramatyczno-tłumaczeniowa itp.);
  • kompetencja komunikacyjna oraz lingwistyczna ucznia, sposoby ich rozwijania, specyfika sytuacji klasowej w kontekście nauczania komunikacyjnego, zarys głównych problemów w sytuacji klasowej;
  • prezentacja metody komunikacyjnej na podstawie analizy lekcji języka angielskiego realizowanej tą metodą;
  • metody nauczania pisania i czytania stosowane we współczesnej glottodydaktyce.

Podstawowa literatura:

Hanna Komorowska: Metodyka nauczania języków obcych, Warszawa 1999.

Accessibility