Polska w świecie

Polska w świecie

(oprac. Piotr Mamet, Jolanta Tambor)

WYKŁADY:

  • Polska po roku 1989 – problematyka społeczno-gospodarcza i polityczna, geneza zmian, jakie nastąpiły w roku 1989; chronologia wydarzeń politycznych od tego czasu; najnowsza historia Polski – zmiany gospodarcze i społeczne, sylwetki polityków oraz partii politycznych z jakimi są związani;
  • rola Polski na arenie międzynarodowej, prywatyzacja, inwestycje zagraniczne, ogólny wzrost poziomu życia, ale i problemów z nimi związanych, jak np. bezrobocia (czyli dylematy Polski współczesnej);
  • Polacy i Polonia na świecie; instytucje zajmujące się pomocą Polakom i Polonii na świecie: Senat RP, Stowarzyszenie „Wspólnota Polska”, Fundacja Pomoc Polakom na Wschodzie,
  • nauczanie języka polskiego za granicą; polonistyki zagraniczne, lektoraty języka polskiego w uczelniach zagranicznych; kwalifikacja lektorów do pracy za granicą; staże i stypendia zagraniczne; Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego (Biuro Uznawalności Wykształcenia i Wymiany Międzynarodowej, Departament Współpracy z Zagranicą), Stowarzyszenie „Bristol” Polskich i Zagranicznych Nauczycieli Kultury Polskiej i Języka Polskiego jako Obcego; strony www i wydawnictwa pomocne dla lektorów i wykładowców za granicą;
  • promocja nauczania języka polskiego jako obcego, międzynarodowe targi językowe; Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego (Departament Promocji i Departament Współpracy z Zagranicą).

Podstawowa literatura:

Karpiński J., Trzecia Niepodległość, Warszawa 2001.
Roszkowski W., Najnowsza historia Polski 1980-2006, Warszawa 2007.

Strony internetowe:

http://www.poland.gov.pl
http://www.polska.pl
http://www.prezydent.pl
http://www.sejm.gov.pl
http://www.senat.gov.pl
http://www.mnisw.gov.pl
http://www.buwiwm.edu.pl

Accessibility