Edycja 2017-2018

Zakończenie Studiów Podyplomowych dla słuchaczy z Republiki Federalnej Niemiec


Kolejna edycja Podyplomowych Studiów Kwalifikacyjnych Nauczania Kultury Polskiej i Języka Polskiego jako Obcego w Berlinie rozpoczęła się jesienią 2017 r. Studia prowadzone przez Szkołę Języka i Kultury Polskiej w Berlinie w budynkach Uniwersytetu im. Humboldtów. Projekt jest realizowany we współpracy z Instytutem Slawistyki Uniwersytetu im. Humboldtów. Studia podjęło kilkanaście osób, które chcą poszerzyć swoje kompetencje zawodowe i zyskać kwalifikacje w zakresie nauczania kultury polskiej i języka polskiego jako obcego. W listopadzie odbyła się uroczysta inauguracja, w której wzięli udział pracownicy Uniwersytetu Śląskiego: dr hab. Aleksandra Achtelik, kierownik Studiów i dr hab. Katarzyna Wyrwas, wicedyrektor ds. naukowych Instytutu Języka Polskiego im. Ireny Bajerowej oraz pracownicy Instytutu Slawistyki Uniwersytetu im. Humboldtów: prof. dr hab. Roland Meyer, dr Hanna Burkhardt i dr Robert Hammel. Słuchacze co miesiąc będą się spotykać w Berlinie, by uczestniczyć w dwudziestogodzinnym bloku zajęć. Zajęcia prowadzone są przez osoby, które od ponad dwudziestu lat zajmują się kształceniem polonistycznym cudzoziemców i są autorami podręczników i pomocy dydaktycznych do nauczania języka polskiego jako obcego lub drugiego.

W grudniu odbył się kolejny zjazd, w czasie którego zajęcia prowadziły dr hab. Agnieszka Piela oraz dr Ewa Biłas-Pleszak, wykładowczynie z Instytutu Języka Polskiego im. Ireny Bajerowej UŚ. Wykłady, seminaria i konwersatoria dotyczyły praktycznej gramatyki języka polskiego jako obcego, oraz przemian we współczesnej polszczyźnie. Następne spotkanie zaplanowane jest na styczeń br.

Bliskość geograficzna pomiędzy Polską i Republiką Federalną Niemiec powoduje niesłabnące zainteresowanie zdobywaniem wiedzy na temat języka, kultury i historii przez społeczności obu krajów. W Niemczech języka polskiego można się uczyć w Szkole Europejskiej, w szkołach z polskim językiem wykładowym, w szkołach sobotnich, na kursach językowych oraz na niemieckich uniwersytetach. Naukę podejmuje młodzież polonijna, studenci zainteresowani Polską oraz osoby dorosłe, które zamierzają podjąć działalność biznesową związaną z Polską, mają polskich współmałżonków, polskich przyjaciół, które pragną lepiej poznać Polskę. Spore zainteresowanie językiem polskim otwiera nieustanne zapotrzebowanie na wyspecjalizowaną, profesjonalną kadrę zajmującą się nauczaniem języka polskiego jako obcego/lub drugiego.

Tego typu kwalifikacje można zdobyć na trzysemestralnych Podyplomowych Studiach Kwalifikacyjnych Nauczania Kultury Polskiej i Języka Polskiego jako Obcego prowadzonych w formie edycji zagranicznych przez Szkołę Języka i Kultury Polskiej Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. Dotąd odbyło się pięć edycji w Berlinie przy współpracy z Uniwersytetem im. Humboldtów, jedna edycja w Lipsku przy współpracy z Uniwersytetem w Lipsku i edycja w Kolonii. Projekt zawsze współfinansowany był przez Fundację Współpracy Polsko-Niemieckiej. Świadectwa ukończenia Studiów w Niemczech uzyskało już ponad 160 absolwentów, którzy obecnie zajmują się różnorodnymi działaniami na rzecz promocji języka i kultury polskiej w Niemczech. Ostatnia niemiecka edycja Studiów zakończyła się w 2016 roku w Berlinie.

Zajęcia na Studiach prowadzone są przez wybitnych specjalistów z zakresu glottodydaktyki polonistycznej, językoznawstwa, literaturoznawstwa i kulturoznawstwa, którzy od kilkudziesięciu lat zajmują się kształceniem polonistycznym cudzoziemców. Wykładowcy są autorami znanych podręczników, pomocy dydaktycznych i programów multimedialnych przeznaczonych do nauczania jpjo. Ponadto część z nich to członkowie grupy eksperckiej działającej przy Komisji ds. Poświadczania Znajomości Języka Polskiego jako Obcego i posiada status egzaminatorów. Wszyscy mają doświadczenie w nauczaniu języka polskiego w grupach niemieckojęzycznych.

Absolwenci Studiów zostają przygotowani do nauczania języka polskiego jako obcego lub drugiego. Znają specyfikę pracy z dziećmi i dorosłymi. Samodzielnie potrafią przygotować programy nauczania dostosowane do potrzeb różnych grup docelowych, umieją dokonać oceny kompetencji językowej studentów, samodzielnie przygotowywać projekty zajęć oraz wykorzystywać w nich wiedzę z zakresu literatury, historii i kultury (filmu, teatru, obyczajów i zwyczajów itp.).

 

Accessibility