Zapisy

Zasady uczestnictwa

Aby podjąć studia, należy przedłożyć: odpis dyplomu ukończenia studiów wyższych, dwa zdjęcia legitymacyjne/paszportowe, podanie z prośbą o przyjęcie na Studia, życiorys (CV, resumé), oświadczenie dotyczące ochrony praw osobowych (RODO) oraz kwestionariusz osobowy. Wymagane dokumenty można złożyć osobiście w Biurze Szkoły lub przesłać na adres:

Szkoła Języka i Kultury Polskiej Uniwersytetu Śląskiego
pl. Sejmu Śląskiego 1
40-032 Katowice

Przyjęcie na Studia odbywa się na podstawie kolejności zgłoszeń.

UWAGA! Trwają zapisy na zagraniczną edycję Studiów – w Niemczech. Na dokumenty kandydatów czekamy do końca grudnia 2019 r.

Zapisy na edycję w Katowicach (rok 2020/2022) zostaną uruchomione od kwietnia 2020 roku.

Studia trwają trzy semestry, opłata za każdy semestr nauki wynosi 1500 zł. Szczegóły dotyczące wpłat zostaną podane w dniu inauguracji Studiów.

Accessibility