Zapisy

Zasady uczestnictwa

Aby podjąć studia, należy przedłożyć: odpis dyplomu ukończenia studiów wyższych, dwa zdjęcia legitymacyjne/paszportowe, podanie z prośbą o przyjęcie na Studia, życiorys (CV, resumé), oświadczenie dotyczące ochrony praw osobowych (RODO) oraz kwestionariusz osobowy. Wymagane dokumenty można złożyć osobiście w Biurze Szkoły lub przesłać na adres:

Szkoła Języka i Kultury Polskiej Uniwersytetu Śląskiego
pl. Sejmu Śląskiego 1
40-032 Katowice

Przyjęcie na Studia odbywa się na podstawie kolejności zgłoszeń. Na dokumenty czekamy do 30 września 2019 roku.

Studia trwają trzy semestry, opłata za każdy semestr nauki wynosi 1500 zł. Szczegóły dotyczące wpłat zostaną podane w dniu inauguracji Studiów.

Accessibility