Poezja buduje mosty – polsko-brazylijskie seminaria literacko-kulturowe dla młodzieży polonijnej (6-23 listopada 2014)

W dniach od 6.11 do 23.11.2014 roku mgr Anna Gałęziowska-Krzystolik i mgr Kinga Groszewska ze Szkoły Języka i Kultury Polskiej UŚ oraz dr Konrad Szcześniak z Instytutu Języka Angielskiego UŚ udadzą się do Brazylii, by kontynuować prace nad projektem zainicjowanym przez Stowarzyszenie Sympatyków Szkoły Języka i Kultury Polskiej UŚ pt. „Poezja buduje mosty – polsko-brazylijskie seminaria literacko-kulturowe dla młodzieży polonijnej”.
Pracownicy UŚ będą także promować projekt na Targach Książki w Porto Allegre, gdzie poprowadzą lekcję pokazową języka polskiego, warsztaty translatorskie polskiej poezji lingwistycznej oraz przedstawią wyniki dotychczasowych prac tłumaczeniowych powstałych w ramach projektu. Następnie wykładowcy odwiedzą Federalny Uniwersytet Parany w Kurytybie i Katolicki Uniwersytet Parany w Kurytybie, z którymi UŚ współpracuje w ramach umów bilateralnych. Wykładowcy przeprowadzą tam cykl zajęć poświęconych lingwistyce tłumaczeniowej, twórczości Paula Lemińskiego – brazylijskiego poety polskiego pochodzenia oraz poezji Ewy Lipskiej, Tadeusza Różewicza, Stanisława Barańczaka i Mirona Białoszewskiego, wezmą także udział w obchodach Święta Niepodległości. Jest to ostatni już etap projektu, prace nad tłumaczeniami utworów Paula Lemińskiego oraz polskich poetów lingwistów dobiegają końca, efektem owocnej współpracy między ośrodkami polskimi i brazylijskimi będzie publikacja poświęcona twórczości Lemińskiego oraz wydanie przetłumaczonych utworów, nad którymi pracowali polscy i brazylijscy uczestnicy projektu, a także studenci i absolwenci Szkoły Języka i Kultury Polskiej oraz Katedry Międzynarodowych Studiów Polskich.

Jest to kolejny wyjazd uczestników projektu do Brazylii, we wrześniu br. w spotkaniach ze studentami i brazylijską Polonią uczestniczyły dr hab. prof. UŚ Jolanta Tambor, dyrektor SJiKP, mgr Karolina Graboń oraz mgr Agnieszka Tambor. W październiku odbyły się także zajęcia poświęcone kulturze i wizerunkowi Brazylii w Polsce oraz problemom przekładoznawczym. Spotkanie zorganizowano w ramach projektu, wzięli w nim udział studiujący w Szkole Języka i Kultury Polskiej UŚ oraz Katedrze Międzynarodowych Studiów Polskich studenci z Brazylii, a także studenci filologii z programem tłumaczeniowym w zakresie języka portugalskiego.

Projekt jest dofinansowany przez MSZ w ramach konkursu „Współpraca z Polonią i Polakami za granicą w 2014 roku”.

Accessibility