Polonistyka w XXI wieku: między lokalnym a globalnym. Filologia polska na Narodowym Uniwersytecie Lwowskim im. I. Franki obchodzi 190-lecie istnienia (18-20 listopada 2016)

W dniach 18-20 listopada 2016 przedstawiciele Szkoły Języka i Kultury Polskiej Uniwersytetu Śląskiego oraz Katedry Międzynarodowych Studiów Polskich wzięli udział w Międzynarodowej Konferencji Naukowej zatytułowanej Polonistyka w XXI wieku: Między lokalnym a globalnym, która została zorganizowana z okazji 190-lecia istnienia Filologii Polskiej na Uniwersytecie Lwowskim. Oprócz wystąpienia przekazali także list gratulacyjny na ręce prof. Ałły Krawczuk, kierownik Katedry Filologii Słowiańskiej Narodowego Uniwersytetu Lwowskiego im. Ivana Franki, życząc dalszych sukcesów w krzewieniu wiedzy o języku, literaturze i kulturze polskiej na Ukrainie.

Accessibility