Polska szkoła na Węgrzech po raz kolejny (20-22 października 2007)

W ciągu trzech jesiennych dni (20-22 października 2007 roku) w Budapeszcie odbywały się zorganizowane przez Ogólnokrajową Szkołę Polską na Węgrzech warsztaty metodyczne dla nauczycieli polonijnych, uczących języka, historii i kultury polskiej poza Polską. Wzięli w nich udział nie tylko nauczyciele pracujący na Węgrzech, ale także w innych krajach europejskich, na przykład w Chorwacji. Pobyt uczestników warsztatów w Budapeszcie był możliwy dzięki pomocy finansowej Senatu Rzeczypospolitej Polskiej oraz węgierskiego Ministerstwa Oświaty i Kultury. W charakterze wykładowców zaproszono do stolicy Węgier pracowników i współpracowników Szkoły Języka i Kultury Polskiej Uniwersytetu Śląskiego – mgr Katarzynę Bytomską (z SJiKP) i dr Bożenę Szałastę-Rogowską (z Instytutu Nauk o Literaturze Polskiej).

Już w sobotę po otwarciu warsztatów przez dyrektor szkoły Ewę Słaby-Ronayne odbył się pierwszy wykład Bożeny Szałasty-Rogowskiej poświęcony możliwościom wykorzystywania na lekcjach języka polskiego jako obcego polskiej literatury emigracyjnej. Następnie wszyscy uczestnicy warsztatów udali się do Muzeum i Archiwum Węgierskiej Polonii, gdzie zwiedzili wystawę zatytułowaną Polskojęzyczne druki na Węgrzech i wzięli udział w VIII Salonie Książki Polonijnej Pisarze Pisarzom. Obydwie imprezy kulturalne przygotował i poprowadził Konrad Sutarski – poeta i działacz polonijny, wieloletni prezes Ogólnokrajowego Samorządu Polskiego na Węgrzech. Wieczór ukoronowały kwiaty dla nauczycieli i lampka wina z okazji Święta Edukacji Narodowej.

W ciągu następnych dwu dni odbywały się kolejne wykłady i seminaria. Mgr Katarzyna Bytomska przybliżyła zebranym problematykę certyfikacji języka polskiego jako obcego (skupiono się przede wszystkim na kwestiach standardów egzaminacyjnych, typach zadań certyfikatowych, kształceniu wybranych sprawności zgodnie z wymogami certyfikacji oraz praktycznym przebiegu samego egzaminu), zaś dr Bożena Szałasta-Rogowska mówiła o sposobach pracy na zajęciach lektoratowych z dziełami literackim i malarskimi, o metodach kształcenia poszczególnych sprawności językowych oraz o korzyściach dydaktycznych wynikających z bezpośredniego kontaktu ucznia z polską sztuką i kulturą. Ostatnie spotkanie zostało poświęcone prezentacji nowych podręczników do nauki języka i kultury polskiej (na przykład Barbary Morcinek i Agnieszki Madei Polski mniej obcy czy serii Hurra!!! po polsku, najnowszych propozycjach wydawnictwa UNIVERSITAS i innych) oraz pomocnych serii wydawniczych, takich jak na przykład wydawanych przez Szkołę Czytaj po polsku (tu np. Wiedźmin Andrzeja Sapkowskiego, opracowany przez Jagnę Malejkę) i Biblioteki Interpretacji (tu np. Dariusza Pawelca Czytając Barańczaka). Dużym zainteresowaniem cieszyły się opracowania metodyczne.

W czasie tych kilku dni warsztatów panowała pracowita i serdeczna atmosfera. Nauczyciele notowali, zadawali wiele merytorycznych pytań, wymieniali się doświadczeniami. Podniesionych w ciągu tych trzech dni kwestii wystarczyłoby na wiele jeszcze spotkań. Szkoła Języka i Kultury Polskiej związana jest ze Ogólnokrajową Szkołą Polską na Węgrzech od początków jej istnienia. Szkoła powstała w 2004 roku z inicjatywy węgierskiego Ogólnokrajowego Samorządu Mniejszości Polskiej. Kadra polonistyczna, zatrudniona w węgierskiej placówce oświatowej, została przygotowana do pełnienia swoich obowiązków w ramach Podyplomowych Studiów Kwalifikacyjnych Kultury Polskiej i Języka Polskiego jako Obcego prowadzonych przez Szkołę Języka i Kultury Polskiej UŚ. 6 lutego 2006 nastąpiło podpisanie umowy o współpracy między Uniwersytetem Śląskim a Ogólnokrajową Szkołą Polską na Węgrzech. Ze strony Uniwersytetu Śląskiego wykonawcą zapisów umowy jest Szkoła Języka i Kultury Polskiej.

Bożena Szałasta-Rogowska i Katarzyna Bytomska

Accessibility