Polsko-chińskie gry komputerowe jako efekt międzyuniwersyteckiej współpracy – wizyta na Communication University of China

Podczas wrześniowej wizyty w Chinach prof. Jolanty Tambor – Pełnomocnik Rektora ds. Studentów Zagranicznych oraz dr Agnieszki Tambor z Katedry Międzynarodowych Studiów Polskich odbyło się niezwykle ciekawe spotkanie na Communication University of China. Delegatki UŚ spotkały się z przedstawicielkami wydziału projektowania gier na tym uniwersytecie. Rozmowy z wykładowcami wydziału dotyczyły przede wszystkim podpisania umowy o współpracy międzyuniwersyteckiej. Uniwersytet CUC jest żywo zainteresowany współpracą z polskimi uczelniami – głównie z UŚ – m.in. ze względu na popularność gier związanych z Polską na rynku chińskim. Ogólnoświatowa kariera Wiedźmina zaowocować miałaby zatem współpracą w tworzeniu i tłumaczeniu chińskich gier na język polski i odwrotnie. Ponadto umowa miałaby obejmować wymianę studentów oraz wykładowców, która prawdopodobnie zostanie zainaugurowana pod koniec obecnego roku akademickiego. Przedstawicielki UŚ zaproponowały również możliwość złożenia w kolejnym roku wspólnej aplikacji w ramach pozaeuropejskiej części programu Erasmus+. Umowa w ramach programu dawałaby obu uniwersytetom wiele nowych możliwości współpracy i wymiany międzyuniwersyteckiej. 

 

Accessibility