Polsko-czeskie językowo-kulturowe studenckie seminarium naukowe (11 grudnia 2015)

11 grudnia 2015 roku na Uniwersytecie im. Palackiego w Ołomuńcu odbyło się polsko-czeskie językowo-kulturowe studenckie seminarium naukowe. W seminarium wzięli udział studenci dwóch kierunków Wydziału Filologicznego Uniwersytetu Śląskiego: filologii polskiej – specjalności: nauczanie polonistyczne wśród cudzoziemców i międzynarodowych studiów polskich licencjackich i magisterskich oraz zagraniczni studenci, uczestnicy semestralnych studiów polskich, którzy przyjechali na Uniwersytet Śląski w ramach programu Erasmus i innych stypendiów i staży oraz kilkoro doktorantów UŚ. Gospodarzami seminarium byli studenci filologii polskiej, bohemistyki i geografii Uniwersytetu im. F. Palackiego w Ołomuńcu. Wystąpienia polskich uczestników zostały przygotowane pod kierunkiem prof. dr hab. Jolanty Tambor z Instytutu Języka Polskiego, dyrektor Szkoły Języka i Kultury Polskiej UŚ, prezentacje czeskie koordynowali prof. Ivana Dobrotova, kierownik Katedry Polonistyki oraz dr Jan Jeništa – wykładowca w Katedrze oraz mgr Magdalena Kafara i mgr Kamila Przybylska absolwentki Podyplomowych Studiów Nauczania Kultury Polskiej i Języka Polskiego jako Obcego prowadzonych przez Szkołę Języka i Kultury Polskiej, obecnie doktorantki na Uniwersytecie im. F. Palackiego w Ołomuńcu i lektorki języka polskiego. Spotkanie przebiegało pod hasłem „Wielo- i dwujęzyczność we współczesnych świecie” – a szczególną uwagę poświęcono językom słowiańskim. Zarówno polscy, jak i czescy studenci odpowiadali na pytania (stanowiące tytuły prezentacji): Dlaczego nie uczymy się języków słowiańskich? Dlaczego warto się uczyć języków słowiańskich? Stosunek młodego pokolenia do zapożyczeń w języku polskim / czeskim; Miejsce śląszczyzny na współczesnej mapie języków i dialektów z prezentacją współczesnego, nowoczesnego promowania regionu (nowy śląski design). Na zakończenie polskie studentki – jako niespodziankę – przedstawiły wyniki kwerendy na temat obrazu języka czeskiego, Czech i Czechów w Polsce. Ożywiona dyskusja (także w kuluarach) i zainteresowanie zarówno występujących, jak i słuchaczy dowodzą potrzeby organizowania tego typu spotkań, które nie tylko umożliwiają wymianę doświadczeń i poglądów, ale i integrację środowisk młodych ludzi z różnych krajów. Warto dodać, że wśród uczestników z UŚ sporą grupę stanowili studenci specjalizacji środkowoeuropejskiej międzynarodowych studiów polskich, uczący się w tym semestrze języka czeskiego, ze strony czeskiej z kolei wszyscy występujący byli studentami od początku tego roku akademickiego uczący się języka polskiego. Zatem wartość, jaką stanowi nasze wspólne kulturowe – w tym i językowe – dziedzictwo słowiańskie, odczuli nadzwyczaj i wyraźnie i zapewne staną się jej propagatorami i ambasadorami.

Uzupełnieniem seminarium było wspólne zwiedzanie najpiękniejszych miejsc Ołomuńca. Oprowadzał studentów dr Jan Jeništa, który wzbudził podziw całej grupy swoją piękną polszczyzną. Zakończeniem ołomunieckiej wyprawy był czas wolny, który wszyscy spędzili na jarmarku świątecznym na Dolnym i Górnym Rynku – jedząc tradycyjne przysmaki, kupując piękne pierniki i kosztując świątecznego ponczu. Studentom z UŚ do samego końca towarzyszyli czescy gospodarze – mamy nadzieję, że z tych znajomości narodzą się przyjaźnie, które przetrwają długo. Tym bardziej, że polonistów z Ołomuńca zaprosiliśmy w gościnę do Katowic.

 

 

Accessibility