Polsko-niemiecka konferencja w Lipsku (6–8 grudnia 2005)

W dniach 6-8 grudnia 2005 w Lipsku odbyła się polsko-niemiecka konferencja zatytułowana Polityka językowa i certyfikacja. Konferencja była zorganizowana przez Szkołę Języka i Kultury Polskiej Uniwersytetu Śląskiego we współpracy z dwoma zaprzyjaźnionymi uniwersytetami: Uniwersytetem w Lipsku i Uniwersytetem im. Marcina Lutra w Halle. Ze strony Uniwersytetu w Lipsku organizatorem była prof. Danuta Rytel-Kuc, ze strony Uniwersytetu Śląskiego: dr hab. Romuald Cudak i dr Jolanta Tambor. Wiele prac organizacyjnych wzięły na siebie dr Danuta Fraczyk z Uniwersytetu w Lipsku i mgr Martina Kuhnert z Uniwersytetu im. Marcina Lutra w Halle. Obrady odbywały się w pomieszczeniach Instytutu Polskiego w Lipsku. Konferencja została sfinansowana ze środków Fundacji Współpracy Polsko-Niemieckiej oraz Ministerstwa Edukacji i Nauki.

Nauczanie swojego rodzimego języka jako obcego jest sprawą pierwszorzędnej wagi w zjednoczonej Europie. Potrzeba coraz większej liczby tłumaczy, biznesmenów, polityków i działaczy, którzy powinni znać języki innych członków Unii Europejskiej. Co za tym idzie potrzeba coraz więcej nauczycieli i lektorów, którzy mogą ich tych języków nauczyć. Ważne przy tym jest wypracowanie odpowiednich narzędzi, które pozwalają wyuczoną znajomość języka sprawdzić. Testowanie znajomości języka musi być ujednolicone, by pracodawcy, partnerzy, kontrahenci wiedzieli, czego się mogą spodziewać. Temu służy system certyfikacji. Polacy egzaminy certyfikatowe prowadzą stosunkowo niedawno, mogą się więc sporo od Niemców nauczyć. Z drugiej strony doświadczenia polskie są świeże i nieco od niemieckich odmienne. Więc i Niemcy skorzystali na dyskusjach z polskimi egzaminatorami.

Wygłoszono wiele referatów w języku niemieckim:
Prof. dr. Erwin Tschirner: Einblicke in die Entwicklung mündlicher Kompetenz und in ihre Zertifizierbarkeit
Prof. dr hab. Urszula Żydek-Bednarczuk: Beschreibung der Referenzniveaus im polnischen Zertifikationsystem
Prof. dr hab. Anna Dębrowska: Vergleich der polnischen und der deutschen Zertifizierungssysteme – Stufe C2
Mgr Danuta Szczęsna: Wer? Wie? Was? Wieso nimmt man/frau teil an einer Zertifiktsprüfung für polnisch
Prof. Dr. Swetlana Mengel / Dr. Hellmut Eckert: Die Zertifizierung von Russischkenntnissen in Deutschland
Prof. Dr. Eckhard Paul: Zertifizierung von Polnisch als Fremdsprache im Kontext des neuen Polnischlehrprogramms in Sachsen
Mgr Małgorzata Pasieka: Wie können Testmaterialen für Polnisch als Fremdsprache attraktiv gestaltet werden?
Dr. Olaf Bärenfänger: Qualitätsmanagement beim Lehren und Lernen von Fremdsprachen: Der gemeinsame europäische Referenzrahmen
Hans Golombek: Förderangebote des DAAD für Deutsche und Polen
Mgr Kinga Hartmann: Polnischunterricht in Sachsen: Formen und Ziele (Nauczanie języka polskiego w Saksonii: formy, cele)

oraz w języku polskim:
Mgr Danuta Szczęsna: Egzaminy certyfikatowe 2005 w liczbach
Mgr Urszula Dobesz: Kształcenie ustawiczne egzaminatorów Państwowej Komisji Poświadczania Znajomości Języka Polskiego jako Obcego
Dr Ewa Lipińska: Pisanie od podszewki
Dr Anna Seretny: Testowanie rozumienia tekstów mówionych i pisanych w polskich testach biegłości – uwagi i refleksje
Dr Barbara Morcinek-Cudak: Sekrety mówienia
Dr Waldemar Martyniuk: System europejskich poziomów biegłości jako jeden z elementów polityki językowej Rady Europy
Dr Jolanta Rudolph: „Żadnych granic. Język polski od A do Z” – jeszcze jeden podręcznik
Prof. dr  Danuta Rytel-Kuc: Nowy słownik viamundo i pułapki polsko-niemieckiej leksykografii
Mgr Wioletta Hajduk-Gawron, mgr Małgorzata Smereczniak: Kilka refleksji o układaniu zadań

Obradom w Lipsku towarzyszył cykl seminariów prowadzonych dla studentów slawistyki oraz sekcji tłumaczeniowej Uniwersytetu im. Marcina Lutra w Halle przez: dr hab. Bernadettę Szamburską-Niesporek, dr. hab. Romualda Cudaka, dr Jolantę Tambor, dr Beatę Nowacką, dr Aleksandrę Achtelik, mgr Małgorzatę Smereczniak, mgr Marię Wacławek.

Konferencja i seminaria jej towarzyszące wzbudziły wielkie zainteresowanie niemieckich słuchaczy. Na obrady przyszli nauczyciele, lektorzy, studenci, słuchacze Podyplomowych Studiów Kwalifikacyjnych Nauczania Kultury Polskiej i Języka Polskiego jako Obcego. Wszyscy zgłaszali zapotrzebowanie na materiały w obu językach poświęcone certyfikacji.

Accessibility