Pracownicy Szkoły Języka i Kultury Polskiej oraz Katedry Międzynarodowych Studiów Polskich na obchodach Międzynarodowego Dnia Języka Ojczystego (21 lutego 2014)

21 lutego w Pałacu Prezydenckim w Warszawie odbyła się debata z okazji Międzynarodowego Dnia Języka Polskiego, w której wzięli udział nasi pracownicy: dyrektor SJiKP, dr hab. prof. UŚ Jolanta Tambor, dr Agnieszka Madeja, dr Małgorzata Smereczniak, dr Natalia Łukomska oraz dr Marcin Maciołek.

Debata poświęcona była zagadnieniu „Co nam zostało z zaginionych słów?”. Eksperci z Rady Języka Polskiego i różnych ośrodków akademickich w Polsce starali się znaleźć odpowiedź na pytania, dlaczego słowa zanikają, czy ten zanik świadczy o zubożeniu języka, dlaczego zanika leksyka gwarowa. Zastanawiano się również nad zmianami zachodzącymi w leksyce aksjologicznej, a także nad procesami „ożywiania” i „ocalania” słów. Debatę poprowadziła Katarzyna Kłosińska, Sekretarz Rady Języka Polskiego, a głos w niej zabrali referenci: prof. dr hab. Stanisław Dubisz (UW, RJP), dr hab. prof. UW Radosław Pawelec (UW), prof. dr hab. Andrzej Markowski (UW, RJP) i dr hab. Kazimierz Sikora (UJ). W dyskusji wzięli udział zgromadzeni goście i słuchacze.

Obchody Międzynarodowego Dnia Języka Ojczystego uświetniła Gala Języka Ojczystego, które odbyła się w Teatrze Polskim w Warszawie. Podczas Gali został wręczony medal „Zasłużony dla Polszczyzny”, ustanowiony w 2012 roku przez Prezydenta RP Bronisława Komorowskiego. Odznaczenie z rąk pani Anny Komorowskiej otrzymał profesor Jan Miodek. Częścią artystyczną Gali było wspaniałe widowisko teatralno-muzyczne w reżyserii Wojciecha Kościelniaka z udziałem gwiazd polskiego teatru i telewizji. Spektakl odbył się w ramach kampanii Narodowego Centrum Kultury „Ojczysty – dodaj do ulubionych”.

Accessibility