Pracownicy Uniwersytetu Śląskiego z wizytą w Moskwie (24-29 listopada 2013)

W dniach 24-29 listopada 2013 r. wykładowcy Uniwersytetu Śląskiego – prof. dr hab. Danuta Ostaszewska z Instytutu Języka Polskiego, dr hab. prof. UŚ Jolanta Tambor, dyrektor Szkoły Języka i Kultury Polskiej oraz dr hab. prof. UŚ Romuald Cudak, kierownik Katedry Międzynarodowych Studiów Polskich poprowadzą w Instytucie Polskim w Moskwie cykl warsztatów, wykładów i seminariów, w których udział wezmą nie tylko studenci, ale także osoby starające się o Kartę Polaka. Słuchacze będą uczestniczyć w niezwykle interesujących i inspirujących zajęciach poświęconych zagadnieniom językoznawczym oraz literaturoznawczym. Prof. dr hab. Danuta Ostaszewska poprowadzi warsztaty pt. Stereotyp kobiety w polskich tekstach dawniej i dziś oraz Historyczne ślady we współczesnej polszczyźnie, natomiast dr hab. prof. UŚ Jolanta Tambor zapozna słuchaczy z następującymi tematami: Polski rok obrzędowy (warsztaty połączone z degustacją), Fonetyka w nauczaniu języka polskiego jako obcego oraz Polskie dialekty. Z kolei dr hab. prof. UŚ Romuald Cudak przeprowadzi zajęcia pt. Kanon literatury polskiej oraz Na czym polega poezja lingwistyczna. Warsztaty przygotowywane są z myślą o różnym stopniu zaawansowania językowego odbiorców, wśród których znajdą się także lektorzy języka polskiego jako obcego.

Szkoła Języka i Kultury Polskiej ściśle współpracuje z Instytutem Polskim w Moskwie, jest to kolejny już wyjazd pracowników Uniwersytetu Śląskiego do Moskwy. Od 2012 r. Na Moskiewskim Państwowym Uniwersytecie Pedagogicznym jako lektorka języka polskiego jako obcego pracuje mgr Katarzyna Bytomska, która od wielu lat związana jest z SJiKP UŚ.

Accessibility