Dr Aleksandra Kalisz

Od października 2013 roku wykładowczyni w Szkole Języka i Kultury Polskiej Uniwersytetu Śląskiego. Związana także z Zakładem Lingwistyki Tekstu i Dyskursu Uniwersytetu Śląskiego, członkini Towarzystwa Miłośników Języka Polskiego. W roku 2012 ukończyła śląską polonistykę. Pracę magisterską pt. Telewizja śniadaniowa jako gatunek ponad narodami? Analiza porównawcza europejskich wydań programu napisała pod kierunkiem dr hab. prof. UŚ Iwony Loewe. Jej zainteresowania naukowe skupiają się wokół języka telewizji, komunikologii i socjolingwistyki. Rozprawę doktorską na temat języka telewizji tematycznej napisała również pod kierunkiem dr hab. Iwony Loewe. Prowadziła zajęcia lektoratowe z języka polskiego jako obcego m.in. w Rosji, Niemczech i Bułgarii. Od 2016 roku pełni funkcję sekretarza Podyplomowych Studiów Kwalifikacyjnych Nauczania Kultury Polskiej i Języka Polskiego jako Obcego.

Accessibility