Mgr Marcin Kluczny

Absolwent filologii polskiej na Uniwersytecie Śląskim (o specjalności: komunikacja społeczna, edytorstwo). Pracę magisterską Ku wyrażalności. Na drodze doświadczenia przez analogię w amalgamatach pisał pod kierunkiem dr. hab. Tomasza Nowaka. Pasjonat Skandynawii i miłośnik polszczyzny. Spośród lingwistycznych zainteresowań bez dwóch zdań i bez dwukropka wymienia kognitywizm, słowotwórczą potencję, neologizmy, dowcip językowy oraz zagadnienia normatywne. Ostatnio śledził technolekt golfa, wcześniej współpracował m.in. z Poradnią Językową UŚ, wortalem Info Audiobook i z Klubem Myśli Humanistycznej w Zabrzu. Zajęcia lektoratowe z języka polskiego jako obcego prowadził w Jekaterynburgu w Rosji dla Stowarzyszenia „Polaros”. Dzięki SJiKP UŚ może ponownie spoglądać na język ojczysty oczami (zadziwionego) dziecka.

Accessibility