Dr Jagna Malejka

Doktor nauk humanistycznych, były pracownik Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach (asystentka w Szkole Języka i Kultury Polskiej UŚ). Pracę magisterską pod tytułem Polskie zdania względne i pytajnozależne – podobieństwa i różnice poświęciła analizie synchronicznej dwóch typów polskich zdań złożonych. Składni współczesnego języka polskiego poświęciła również napisaną pod kierunkiem prof. dra hab. Henryka Wróbla rozprawę doktorską, nt. Struktura formalna i semantyczna polskich zdań złożonych z ,,że” i ,,żeby” . Interesuje się gramatyką porównawczą języków słowiańskich. Organizowała letnią szkołę języka polskiego w Mołdawii (w 2003 r.) oraz prowadziła seminaria i wykłady gościnne na Uniwersytecie M. Lutra w Halle (2002 r.). Uczyła języka polskiego na Pekińskim Uniwersytecie Języków Obcych w Chinach (2005-2011) oraz na Tokijskim Uniwersytecie Studiów Zagranicznych (2011-2017). W 2010 roku otrzymała od JM Rektora UŚ prof. dra hab. Wiesława Banysia Złotą Odznakę „Zasłużony dla Uniwersytetu Śląskiego”.

Accessibility