Prof. Jolanta Tambor uczestniczką posiedzenia Międzyresortowego Zespołu ds. Polonii i Polaków za Granicą

24 października 2017 r. prof. dr hab. Jolanta Tambor wzięła udział w posiedzeniu Międzyresortowego Zespołu ds. Polonii i Polaków za Granicą, któremu przewodniczy Wiceminister Spraw Zagranicznych, Sekretarz Stanu Jan Dziedziczak. W czasie posiedzenia – w którym uczestniczyli przedstawiciele MNiSW, MEN, MSZ, MKiDN, Kancelarii Prezydenta i Senatu RP – przedstawiła główne założenia Strategii nauczania i promocji języka polskiego za granicą, i wnioski płynące z dokumentu, który został na zlecenie MNiSW przygotowany przez Zespół powołany w Uniwersytecie Śląskim (skupiający specjalistów z różnych ośrodków akademickich w Polsce) i kierowany przez prof. Jolantę Tambor wespół z prof. dr. hab. Władysławem Miodunką z UJ. Uczestnicy Międzyresortowego Zespołu bardzo wysoko ocenili tekst Strategii, wskazując konieczność jak najszybszego wdrażania wielu wskazanych w dokumencie propozycji rozwiązań.

Accessibility