Prof. Zhao Gang z gościnnymi wykładami na Uniwersytecie Śląskim (listopad-grudzień 2016)

W listopadzie i grudniu 2016 roku na zaproszenie Katedry Międzynarodowych Studiów Polskich z gościnnymi wykładami na Uniwersytet Śląski gości prof. Zhao Gang, dziekan Wydziału Języków Europejskich Pekińskiego Uniwersytetu Języków Obcych.

Prof. Zhao Gang poprowadzi wykłady, konwersatoria i seminaria z zakresu kultury i cywilizacji regionu oraz dziejów regionu dla studentów międzynarodowych studiów polskich (studia pierwszego stopnia) w ramach specjalizacji Kultury Dalekiego Wschodu. Prof. Zhao Gang spotka się także z władzami oraz wykładowcami Wydziału Filologicznego oraz poprowadzi cykl zajęć dla studentów Szkoły Prawa Chińskiego na Wydziale Prawa i Administracji UŚ. Prof. Zhao Gang został uhonorowany Złotą Odznaką „Zasłużony dla Uniwersytetu Śląskiego”.

Katera Międzynarodowych Studiów Polskich oraz Szkoła Języka i Kultury Polskiej UŚ od wielu lat współpracują z Katedrą Języka Polskiego PUJO, współpraca ta obejmuje wymianę kadry naukowej, gościnne zajęcia na uczelniach partnerskich, wymianę studentów, a także wspólne projekty o charakterze naukowym i badawczym.

 

 

Accessibility