Prof. Zhao Gang z wykładami w ramach programu Erasmus+

W dniach 21-25 maja 2018 roku w Szkole Języka i Kultury Polskiej oraz Katedrze Międzynarodowych Studiów Polskich gościć będzie prof. Zhao Gang, dziekan Wydziału Języków Europejskich Pekińskiego Uniwersytetu Języków Obcych. Prof. Zhao Gang wielokrotnie gościł na Uniwersytecie Śląskim w Katowicach, w roku akademickim 2016/2017 został zaproszony do Katedry Międzynarodowych Studiów Polskich w charakterze visiting profesora. 

W czasie pobytu w maju wybitny chiński polonista poprowadzi zajęcia z zakresu recepcji literatury polskiej w Chinach, przekładoznawstwa oraz relacji polsko-chińskich dla studentów filologii polskiej (specjalność: nauczanie polonistyczne wśród cudzoziemców) i międzynarodowych studiów polskich.

Prof. Zhao Gang weźmie także udział w konferencji naukowej „Reportaż w świecie – światowość reportażu”, która odbędzie się w dniach 23-24 maja. 

Przyjazd odbędzie się w ramach programu Erasmus+ KA107.

Accessibility