Profesor Jolanta Tambor gościem kolokwium Migration und Minderheiten (23 stycznia 2016)

23 stycznia 2016 roku profesor Jolanta Tambor, dyrektor Szkoły Języka I Kultury Polskiej została zaproszona do udziału w kolokwium Migration und Minderheiten organizowanym przez Katedrę Lingwistyki Stosowanej Wydziału Nauk Ekonomicznych Uniwersytetu Europejskiego Viadrina we Frankfurcie nad Odrą. Spotkanie było okazją do zapoznania zgromadzonych gości z sytuacją socjokulturową Śląska – szczególnie zaś gwary śląskiej i jej statusu wobec polszczyzny, tradycji i zwyczajów Górnego Śląska, strojów typowych dla tego regionu. Kolokwium stało się także przyczynkiem do rozmów o zintensyfikowaniu współpracy naukowo-badawczej oraz wymiany studenckiej i nauczycielskiej między Uniwersytetem Śląskim a Uniwersytetem Europejskim Viadrina.

Accessibility