Regulamin „Sprawdzianu z polskiego”

MIĘDZYNARODOWY KONKURS ORTOGRAFICZNY
„SPRAWDZIAN Z POLSKIEGO”

CIESZYN, 15 SIERPNIA

REGULAMIN

 1. „Sprawdzian z polskiego” jest konkursem dla cudzoziemców, którego zwycięzca otrzymuje tytuł „Cudzoziemskiego Mistrza Języka Polskiego”.
 2. Organizatorem jest Szkoła Języka i Kultury Polskiej Uniwersytetu Śląskiego.
 3. W konkursie głównym mogą brać udział wyłącznie osoby, które mają obywatelstwo obce.
 4. „Sprawdzian z polskiego” to dyktando, w którym uczestnicy wykazują się praktyczną znajomością polskiej ortografii i interpunkcji.
 5. Podczas „Sprawdzianu z polskiego” uczestnicy piszą tekst przygotowany specjalnie na tę okazję przez polskich językoznawców. Nie wolno odpisywać i korzystać z żadnych pomocy (komputery, smartfony, słowniki itp.).
 6. W konkursie głównym przewiduje się nagrody dla Cudzoziemskiego Mistrza Języka Polskiego oraz trzech wicemistrzów (I wicemistrza oraz ex aequo dwóch II wicemistrzów). Cudzoziemski Mistrz Języka Polskiego w następnym roku otrzymuje nagrodę w postaci bezpłatnego udziału w letniej szkole języka, literatury i kultury polskiej prowadzonej przez Szkołę Języka i Kultury Polskiej Uniwersytetu Śląskiego oraz zostaje honorowym jurorem „Sprawdzianu z polskiego” w kolejnych latach.
 7. „Sprawdzianowi z polskiego” mogą towarzyszyć dodatkowe konkursy.

  „Piątka z plusem” to konkurs, w którym dyplom oraz nagrodę otrzymuje najlepszy student z każdej grupy językowej na letniej szkole języka, literatury i kultury polskiej. Osoby z grup początkujących mogą wypisywać z tekstu dyktanda pojedyncze słowa, które usłyszą. Zwyciężają uczestnicy, którzy poprawnie zapiszą największą liczbę słów faktycznie występujących w tekście dyktanda.

  „Orzeł Polskiej Ortografii” to tytuł przewidziany dla osób, które nie mogą brać udziału w konkursie głównym „Sprawdzianu z polskiego”: Polaków, nauczycieli języka polskiego, cudzoziemców uczących języka polskiego w szkołach, na kursach, na uczelniach itp. Ten konkurs również polega na poprawnym napisaniu tekstu dyktanda.

  Tytuł „Ortograficznego Internacjonalisty” oraz nagrodę otrzymuje osoba, która poprawnie zapisze najwięcej wyrazów obcego pochodzenia użytych w tekście dyktanda. Tę nagrodę przyznaje Katedra Międzynarodowych Studiów Polskich Uniwersytetu Śląskiego.

 8. Nad prawidłowym przebiegiem „Sprawdzianu z polskiego” oraz konkursów dodatkowych czuwa jury powoływane przez Szkołę Języka i Kultury Polskiej. Jury posiada głos decydujący we wszystkich spornych sprawach.

Organizatorzy „Sprawdzianu z polskiego”

Accessibility